Novotek leverer systemer til papirløs HACCP analyser for dansk erhvervsliv. HACCP analyser er internationalt anerkendt til at analysere produktionen og finde frem til risici i forhold til fødevaresikkerhed.

HACCP analyser anvendes eksempelvis ved opbygning af egenkontrol programmer og er et grundlæggende element i certificerede kvalitetssystemer.

Kort beskrivelse af HACCP analyser

Forkortelsen HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Points, det vil man kunne oversætte til: risikoanalyse og vigtige styringspunkter.

Når vi sikrer en korrekt gennemførelse af de enkelte trin i en HACCP analyse, samt sikrer at HACCP analysen gennemføres til tiden og i den korrekte rækkefølge, vurderer vi først hvor i håndteringsprocessen, og med hvilke faktorer, der er risiko for, at noget kan gå galt. Derefter udarbejder vi en plan for, forebyggelse af disse risici. Vi sikrer også at dokumentationen i virksomhedens HACCP analyse, er til stede overfor myndighederne.

HACCP analysens historie

HACCP analysen stammer fra de amerikanske rumforskning i slutningen af 50’erne og starten af 60’erne, og startede som et samarbejde mellem NASA og industri fødevare giganten Pillsbury Company. Astronauterne havde brug for at få 100 % sikre fødevarer med ud i rummet, og datidens kontrol af fødevarer bestod udelukkende af stikprøvekontroller. Derfor besluttede NASA at indføre et forebyggende system, for at kunne sikre denne fødevaresikkerhed. Virksomheden Pillsbury fremstillede fødevarer, der var fri for mikrobiologiske og andre forureninger. Til denne opgave blev HACCP analysen første gang anvendt.

HACCP analysen blev til en 100 % gennemgang af alle led i processen for at få overblik over alt hvad der kan gå galt, de eventuelle årsager hertil og den sandsynlige effekt.

Nutidens HACCP analyse

HACCP analyser er i dag et nødvendigt styringsværktøj i et samlet ledelsessystem. Siden starten med HACCP analyser i slutningen af 50’erne har HACCP analyser undergået en gennemgribende udvikling og finpudsning. I 1997 blev Codex Alimentarius Kommissionens vejledning om HACCP analyser vedtaget, og det er i den form HACCP analyser i dag nyder bred international accept.


HACCP analyser blev i 2004 en del af EU´s hygiejnelovgivning og er i dag et væsentligt element i lovgivningen omkring både fødevarehygiejne og foderhygiejne.

Proficy Workflow har alle nødvendige egenskaber der skal til for at afvikle egenkontrol på den lettest tilgængelige og sikre måde, og kan sørge for at al papir både hvad angår instruktioner såvel som al dokumentation for korrekt udført egenkontrol er tilgængelig og i fuld overenstemmelse med alle myndighedskrav til dokumentation.

EU regulativ 852/8004 vedr. HACCP ( Hazard Analysis  Critical Control Points) stiller krav til fødevaresikkerhed og dermed egenkontrol.
At identificere særligt kritiske områder og forebygge - fremfor at kontrollere slutproduktet - er nøglen til en successfuld plan for egenkontrol.

Med en HACCP implementering baseret på Proficy Workflow kan vi garantere dig at:

  • du kun betaler for de software moduler som der er brug for.
  • du kan starte småt - men vokse med systemet i takt med dine øgede krav.
  • systemet kan håndtere alle former for inspektion: Visuel, kemisk, biologisk, sensor baseret CCP.
  • når en afvigelse opdages: at systemet kan håndtere og vejlede og dokumentere nødvendige korrigerende handlinger.
  • systemet kan iværksætte eskaleringer. 
  • alt gennemføres korrekt og i ordnet rækkefølge. 
  • systemet kan håndtere udløbstider for gennemførelse af CCP. 
  • systemet kan håndtere brugergrupper baseret på erfaring, uddannelses niveau og ansvarsområde. 
  • systemet er nemt at arbejde med - kræver kun konfiguration.

Kontakt en af vore konsulenter på telefon 43 43 37 17 for et møde om hvad Novoteks HACCP analyser kan gøre for din virksomhed, eller send en e-mail til info@novotek.dk.

Mere information

Løsning 

Læs mere her eller kontakt Novotek på tlf. 43 43 37 17 for mere information.