Talk to a specialist

Lad mig tale med en specialist

Jeg godkender hermed Novoteks personoplysninger

IoT for fremstillingsindustri og procesindustri 

IoT for industriel anvendelse herunder fødevare-, bryggeri, medicinal- og forsyningsindustri.

Det har faktisk mindre betydning hvilken branche du tilhører,
IoT kan og vil ændre den måde som du driver forretning på i dag!
Hvis du er i tvivl, så tøv ikke med få et digitaliseringsråd med på vejen fra os nu!

The Internet of Things er en terminologi som blev født samtidig med Industrie 4.0 og Industrial Internet of Things. Alle disse hypede ord indeholder som essens muligheden for at forbinde udstyr og ting på en sådan måde, at man opnår øget indsigt og derigennem bliver i stand til at optimere dette udstyr. Afgørende er det at kunne forbinde sig til dette udstyr og samle data op i en database. Efterfølgende at kunne analysere disse data på en intelligent måde, og at kunne formidle resultatet af disse analyser, som et instrumentbræt til brug for et samarbejde i organisationen. Endelig at kunne forudsige den fremtidige udvikling og dermed undgå fejl og foretage vedligehold i tide. Det kan være en udfordring at forstå mulighederne i forhold til den enkelte virksomhed og dermed at lægge en plan for digitalisering, men det er her Novotek kan hjælpe Jer."

IOT 

Læs mere om vore løsninger for Cyber security for IoT her >>

Download denne side som .pdf >>

Fremtiden er her nu!

Novoteks tilgang er baseret på 30 års erfaring med at skabe industrielle forbindelser og med mere end 100 protokoller til vores rådighed, kan vi på en sikker måde gøre data tilgængelige for instrumentbræt, for avanceret analyse, for rapportering mv. Vi er sikre på at du behøver rådgivning om udnyttelsen af digitaliseringens muligheder, så du når frem i tide. Dette skifte eller denne digitalisering vil fundamentalt ændre alle industrier, og er årsagen til at GE’s Jeff Immelt har søsat projektet at gøre GE til det nye GE Digital. Mulighederne er endeløse, og vi vil se mere produktivitet komme fra denne digitalisering end fra noget andet skifte nogensinde før.

 

Gør det nu rigtigt

Grundlaget for enhver IoT løsning er etableringen af forbindelserne til udstyret herunder hvilke data, der er tilgængelige og hvilke data der behøves. På dette trin kan du også liste de ømmeste punkter samt de faktorer, som driver eller har betydning for at Jeres forretning drives fremad. Først til allersidst vil du være i stand til at beskrive en 'business case' og ud af dette, estimere værdien af denne digitalisering.

Det er en vanskelig rejse som kræver en erfaren styrmand ved roret! E har selv gennemlevet store forandringer i denne digitaliseringsproces, for at kunne klare denne rejse.

Novotek og GE tilbyder Jeres virksomhed at drage nytte af denne digitaliseringserfaring, som vi har oparbejdet.

 

Opnå forbindelse 

Såsnart du har en 'business case' og dermed har et dokumenteret udbytte, er det tid til at påbegynde den fysiske implementering. Her er det vores råd at starte i det små - men tænke stort - at udbygge gradvist. Det helt afgørende success kriterie er at kunne opnå forbindelse til udstyret og at kunne gøre dette på en sikker måde.

Undervurder nu ikke dette - er vores råd. Det er her de fleste fejler fordi man ikke forstod kompleksiteten. Der eksisterer i dag et antal såkaldt 'edge devices'  der kan fås enten som software til at installere på mere moderne udstyr eller i automations systemet, samt som dedikeret hardware der giver en nem og smertefri implementering. Det ville selvfølgelig være nemmere hvis alle systemer er top moderne, men sådan er virkeligheden jo ikke. Det er her at vores Field Agent med mere end 100 industrielle protokoller til rådighed, også for ældre udstyr, gør en forskel! 

Get connected

Opnå indsigt

Når data er opsamlet og tilgængelige på Jeres netværk eller i skyen, da starter den næste opgave med at gøre disse data til indsigt, der kan handles på. Dette trin kan godt involvere mange forskellige mennesker, faggrupper og roller. Men det vigtigste er her at sikre, at de enkelte roller modtager indsigt som er relevant for deres arbejde og baseret på samme datagrundlag som de øvrige roller. Det er også vigtigt at alle involverede parter kan tilgå data uanset hvor de befinder sig. Alle IoT platforme har denne mulighed og der er endeløse muligheder for for at udforme de(t) mest lækre instrumentbræt og tilsvarende rapporter. Efterfølgende er det også muligt at udføre avancerede dataanalyser, således at den viden som de opsamlede data repræsenterer forløser sit fulde potentiale. Dette indebærer f.eks at der automatisk kan genereres modeller af svært forståelige sammenhænge, og disse modeller giver derefter mulighed for at forklare tidligere forløb og dermed erhverve sig ny indsigt. Alt dette for at forberede det sidste trin.

Opnå optimering

Det er ikke utænkeligt at du allerede er tilfreds med de opnåede resultater i det foregående trin, og det er ikke alle der implementer dette sidste trin. At lukke sløjfen kræver meget mere af systemet og af brugeren. Men det er et faktum at potentialet er enormt. At være i stand til at kunne give operatørstøtte i realtid  har et stort og i dag uforløst potentiale. De etablerede modeller fra foregående trin er nemlig i stand til - når de nu fødes med realtidsværdier, at forudsige det fremtidige forløb og dermed forhindre fejl og uplanlagte stop.

Novotek råder over stor viden indenfor værktøj til avanceret dataanalyse og kan hjælpe din virksomhed med at finde og forløse potentialet uanset, om du ønsker lukket sløje automatik eller operatørstøtte.

Det afgørende er en IoT platform

Mange har allerede erkendt at for at bygge en robust og skalerbar IoT løsning, er man nødt til at basere det på en platform. Årsagen er også at det at opnå forbindelse til eksempelvis eksisterende industrielt udstyr er bekosteligt medmindre man vælger en platform, som har alle disse protokoller indbygget. Samtidig er det en rejse mod mere og mere optimering hvilket kræver, at der kontinuerligt er ønsker om ændringer af visualiseringer på platformens instrumentbrætter. Læg dertil at at du typisk starter i det små og udbygger gradvist - så har du svaret på hvorfor en platform er nødvendig for et succesfuldt IoT projekt.

Novotek er overbevist om at du bør vælge en platform i kvadranten øverst til venstre i figuren overfor også kaldet 'Connected domain'.

Figuren er udarbejdet af Forrester og afspejler alle de væsentlige IoT platformleverandører, der findes i dag. Kategorien  'Connected domain' betegnes også som platforme egnet til industriel anvendelse. Novotek er involveret med begge aktørerne i  'Connected domain'. GE er vores hovedleverandør og PTC er i kraft af opkøbet af kommunikationssoftware specialisten Kepware også vores leverandør.

Med andre ord - har du brug for en specialist indenfor  anvendelsen af Industrial Internet of Things - så kontakt Novotek!

Downloads

Kontakt os

Udfyld formularen herunder, eller ring til vores salgssupport 43 43 37 17.

Jeg godkender hermed Novoteks personoplysninger