Kontakt os

Lad mig tale med en specialist

Jeg godkender hermed Novoteks personoplysninger

Beskrivelser af og forklaringer til IoT, IIoT og Industrie 4.0

Hvad betyder Internet of Things(IoT), Industrial Internet of Things(IIoT), Industrie 4.0, Industrial Internet og hvordan hænger det sammen?

Begrebet Internet of things kom til verden omkring år 2000 i en periode, hvor internettet eksploderede, og forskellige tænketanke forsøgte at forudsige hvad den næste store forandring ville være efter det originale internet eller 'the Internet of People'. Ideen var at efter en periode ville udgiften for at forbinde al slags udstyr være så lav at alle ting ville have forbindelse til internettet. Vi er snart på dette niveau med 'low cost 4G', fri WIFI overalt. Hardware komponenter er ligeså små som priserne på dem - og følger vel en omvendt Moore’s lov. Ud af dette vokser diskussioner om hvorledes vi kan udnytte dette til at gøre os selv mere effektive. Efter den økonomiske krise der startede i 2008, blev mange tvunget til at tænke på effektiviseringer. En øget produktivitet har været søgt på mange måder, og indenfor GE har det givet stødet til at fokusere på en transformation mod det nye GE Digital, som bringes til veje via IoT og digitalisering. I de følgende afsnit vil du finde forklaringer til de øvrige begreber og hvordan disse hænger sammen.

Internet of Things(IoT) og Industrial Internet of Things(IIoT)


IoT som beskrevet ovenfor var i første omgang bare en ide, som i slutningen af år 2000 og følgende år blev en realitet. Allerede i år 2010 var der flere ting forbundet til internettet end klodens samlede befolkning - 10 milliarder ting. Det udviklede sig fra fjernopkobling til en ny måde at tænke på. IoT  er meget mere end bare det at forbinde ting til internettet. Man skal tænke anderledes når man tænker på nye forretningsmodeller og koncepter med en dynamik, hvor ting er forbundet til internettet og ikke bare leverer data til abonnenter, men også leverer data til hinanaden - snakker sammen.  I dette netværk - i dette spændingsfelt - opstår nye muligheder for nye serviceydelser og nye forretningsmodeller, hvor mere og mere af det traditionelle køb til ejendom bliver afløst af abonnementer. Begrebet The Industrial Internet of Things(IIoT) er et begreb, der blev til i USA via en række af de største virksomheder herunder GE. Meningen er at kunne skelne mellem den mere forbruger orienterede IoT og den industrielle  IIoT typisk for B2B løsninger. Det ligger implicit i dette at IIoT sandsynligvis vil skabe større værditilvækst end forbrugervarianten.

Læs mere på Wikipedia om Internet of things >>

The industrial Internet og Industrie 4.0

industry 4.0

Begrebet Industrial Internet blev opfundet af GE sammen med 4 andre store virksomeder i USA, da de sammen dannede Industrial Internet Consortium med det formål at formulere en digitaliseringsstrategi for de næste 20 år. 

På samme tid startede Siemens sammen med andre tyske virksomheder og den tyske regering, initiativet Industrie 4.0 med stort set samme fokus udfra et europæisk perspektiv. Den grundlæggende tanke er i begge initiativer at opsamle data effektivt, behandle disse data ved hjælp af avancerede analyser og i sidste ende bringe resultaterne af disse analyser tilbage til operatører og ledelse, således at disse formår at træffe bedre beslutninger. 

Det Industrielle Internet perspektiv er i højere grad fokuseret omkring udstyr, maskiner, produktionslinier og hele flåder end Industrie 4.0, der har en mere holistisk syn på data flow indenfor en virksomhed. Begrebet Industrie 4.0 stammer fra de klassiske 3 generationer af industrielle revolutioner. Fælles for begge initiativer er det grundlæggende, at opsamle og anvende den viden disse data repræsenterer.

Hvilken værdi bibringer IoT?

Værdien af IoT stammer fra mange bække små hvoraf mobilitet er en af de mest betydende. Evnen til at kunne iagttage data på intuitiv form, analysere disse data og handle momentant på disse data og deres afledte resultater, uanset hvor du befinder dig, er nøglen til succesfuld værdiforøgelse. Herefter følger udnyttelsen af disse data via modellering og genkendelige mønstre og regler, som giver muligheden for f.eks at se sammenhænge i samspillet mellem maskiner, mennesker og systemer, for derigennem at kunne give kvalificeret råd og vejledning til handlinger såsom indgreb, justeringer og optimeringsmuligheder, der skaber yderligere værdi og øger effektiviteten. Dette omtales ofte som mulighederne indenfor BIG DATA som dog også har andre ting inkluderet. Se venligst næste afsnit. Eksempelvis findes i dag implementeret et system rettet mod togdrift i USA, hvor IIoT løsningen informerer lokoføreren om, hvorledes han bør  køre toget, i forhold til det aktuelle spor han anvender, for at opnå den bedste driftsøkonomi (energiforbrug). At dele data og viden mellem forskellige roller i organisationen er det  næste, der tæller i værdiforøgelsen. Sidst men ikke mindst kommer den fase i projektet, hvor man aktivt lader systemerne køre autonomt med den opnåede intelligens og viden indbygget, uden menneskelig indblanding. Anvendelsesmulighederne er utallige. Tænk f.eks. hvis din vaskemaskine bliver forbundet til din elleverandør via internettet og elnettet herigennem er i stand til at at fortælle vaskemaskinen, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at starte vasken, når elnettet er lavest belastet og elprisen dermed også er lavest...

IOT 

Læs mere om IoT for fremstillingsindustri og procesindustr her >>

Læs mere om IoT for udstyrsfabrikanter, flådeejere samt OEMs her >>

Læs mere om IoT for ejendomsadministration (Facility management) her >>

Læs mere om Cyber security industrielle produktionsnetværk her >>

Downloads

Kontakt os

Udfyld formularen herunder, eller ring til vores salgssupport 43 43 37 17.

Jeg godkender hermed Novoteks personoplysninger