Talk to a specialist

Lad mig tale med en specialist

Jeg godkender hermed Novoteks personoplysninger

IoT for udstyrsfabrikanter, flådeejere samt OEMs

Dit største potentiale for vækst ligger i at kunne lytte med på den værdiskabelse, som dit udstyr tilfører hos kunden! For at dette skal kunne blive til virkelighed, kræves der en IoT platform og en kompetent digital partner!

Internet of Things kan forandre din forrretningsmodel og trinvist bringe dig tættere på dine kunder, og får mulighed for at tilbyde kunderne bedre service, bedre drift gennem indsigt og forebyggende vedlighold , intelligent flådestyring samt optimerede forretningsprocesser. Og det er ikke kun et spørgsmål om det umiddelbare potentiale her og nu, men især den styrke der ligger i at kende udstyret til bunds og vide eksakt hvordan det opfører sig og hvad man kan forvente. Denne viden som kommer ud af et sådant IoT projekt kan direkte føres tilbage til potentialet for et forbedret design, forbedret fremstillingsproces og forbedret logistik. 

Basalt set er der muligheder på alle niveauer af hvordan du gør tingene i dag, og det kræver den rigtige plan og den rigtige partner til at gennemføre planen.

IOT 

Læs mere om vore løsninger for Cyber security for IoT her >>

En IoT platform er nøglen til succes

Vi ser IoT projekter der starter på bar bund ved hjælp af konsulentarbejde, og nogle basale værktøjer og en masse kundespecifik kode. Det virker men grundet de evige forandringer der foregår indenfor web teknologi og mobile platforme er det en evig kamp at holde en sådan løsning opdateret og i luften. Novotek ser det som helt essentielt at basere en løsning på en IoT platform, som sørger for at løsningen hele tiden følger med teknologisk. Samtidig er det en rejse mod mere og mere optimering hvilket kræver, at der kontinuerligt er ønsker om ændringer af visualiseringer på løsningen. Læg dertil at at du typisk starter i det små og udbygger gradvist - så har du svaret på hvorfor en platform er nødvendig for et succesfuldt IoT projekt. Hvilken platform du bør vælge afhænger af din plan for digitalisering. Vi kan kun opfordre dig til at finde en kompetent partner, der tager udgangspunkt i en IoT platform.

Novotek vil gerne være din IoT partner!

Novoteks tilgang er baseret på 30 års erfaring med at skabe industrielle forbindelser og med mere end 100 protokoller til vores rådighed, kan vi på en sikker måde gøre data tilgængelige for instrumentbræt, for avanceret analyse, for rapportering mv. Vi er sikre på at du behøver rådgivning om udnyttelsen af digitaliseringens muligheder, så du når frem i tide. Dette skifte eller denne digitalisering vil fundamentalt ændre alle industrier, og er årsagen til at GE’s Jeff Immelt har søsat projektet at gøre GE til det nye GE Digital. Mulighederne er endeløse, og vi vil se mere produktivitet komme fra denne digitalisering end fra noget andet skifte nogensinde før.

Gør det nu rigtigt

5 steps of IoT

Grundlaget for enhver IoT løsning er etableringen af forbindelserne til udstyret herunder hvilke data der er tilgængelige og hvilke data der behøves.  På dette trin kan du også liste de ømmeste punkter samt de faktorer, som driver eller har betydning for at Jeres forretning drives fremad. Først til allersidst vil du være i stand til at beskrive en 'business case' og ud af dette, estimere værdien af denne digitalisering.

Det er en vanskelig rejse som kræver en erfaren styrmand ved roret! GE har selv gennemlevet store forandringer i denne digitaliseringsproces, for at kunne klare denne rejse.

Novotek og GE tilbyder Jeres virksomhed at drage nytte af denne digitaliseringserfaring, som vi har oparbejdet.

Opnå forbindelse

Såsnart du har en 'business case' og dermed har et dokumenteret udbytte, er det tid til at påbegynde den fysiske implementering. Her er det vores råd at starte i det små - men tænke stort - at udbygge gradvist. Det helt afgørende success kriterie er at kunne opnå forbindelse til udstyret og at kunne gøre dette på en sikker måde. Undervurder nu ikke dette - er vores råd. Det er her de fleste fejler fordi man ikke forstod kompleksiteten. Der eksisterer i dag et antal såkaldt 'edge devices'  der kan fås enten som software til at installere på mere moderne udstyr eller i automations systemet, samt som dedikeret hardware der giver en nem og smertefri implementering. Det ville selvfølgelig være nemmere hvis alle systemer er top moderne, men sådan er virkeligheden jo ikke. Det er her at vores Field Agent med mere end 100 industrielle protokoller til rådighed, også for ældre udstyr, gør en forskel! 

get connected

Flådeoversigt

Når dataforbindelsen er oprettet og data er opsamlet og tilgængelige i skyen, da starter den næste opgave med at gøre disse data til indsigt der kan handles på. Dette indebærer udformningen af instrumentbræt, analyser og i det hele taget data der tager udgangspunkt i den enkeltes behov uanset om man tilhører, driften, service, vedligehold eller ledelse. 

Det helt afgørende er at alle ser de samme data, men med udgangspunkt i den enkeltes rolle i organisationen.

Vores råd er at bygge simple instrumentbrætter som en begyndelse, og herefter lade dem udvikle sig i takt med at brugerne får tilegnet sig mere indsigt. En flådeoversigt kan tilgås på mange niveauer fra den fulde flåde du har leveret, til kundens egen flådeoversigt og helt ned til specifikke udlæsninger for en service tekniker på et bestemt stykke udstyr. Alle har data til rådighed hvorsomhelst nårsomhelst - kun begrænset af behørighed / security."

build your fleet

Optimering forløser potentialet

optimize and analyze

Forestil dig at du ved alt om hver eneste maskine og hvert eneste stykke udstyr, du har leveret til dine kunder. At vide alt indebærer at du kender hvilke fejl der har været undervejs, hvorledes udstyret er blevet kørt, og hvilke ændringer der er blevet foretaget. Du har allerede set hvorledes denne viden kan føres tilbage til potentialet for et forbedret design, forbedret fremstillingsproces og forbedret logistik. Men det stopper ikke her! Denne viden vil også kunne anvendes til at forudsige utilsigtede hændelser, og til at kunne hjælpe kunderne med at køre mere optimalt ved at begrænse materialeforbruget og justere driftparametre til det mest hensigtsmæssige etc. Til at realisere dette scenario behøver du at vide mere end du gør i dag, du skal kunne forudsige fremtiden!  Og det kan faktisk lade sig gøre, med meget data og avancerede analyser, mange gange kaldet BIG DATA, vil du være i stand til at forudsige, hvorledes udstyret vil opføre sig fremadrettet. 

Partner for succesfuld implementering

Mange har allerede erkendt at for at bygge en robust og skalerbar IoT løsning, er man nødt til at basere det på en platform. Årsagen er også at det at opnå forbindelse til eksempelvis eksisterende industrielt udsyr er bekosteligt medmindre man vælger en platform, som har alle disse protokoller indbygget. Samtidig er det en rejse mod mere og mere optimering hvilket kræver, at der kontinuerligt er ønsker om ændringer af visualiseringer på platformens instrumentbrætter. 

Læg dertil at at du typisk starter i det små og udbygger gradvist - så har du svaret på hvorfor en platform er nødvendig for et succesfuldt IoT projekt.

Novotek er overbevist om at du bør vælge en platform i kvadranten øverst til venstre i figuren overfor også kaldet 'Connected domain'. Figuren er udarbejdet af Forrester og afspejler alle de væsentlige IoT platformleverandører, der findes i dag. Kategorien  'Connected domain' betegnes også som platforme egnet til industriel anvendelse. Novotek er involveret med begge aktørerne i  'Connected domain'. GE er vores hovedleverandør og PTC er i kraft af opkøbet af kommunikationssoftware specialisten Kepware også vores leverandør.

Med andre ord - har du brug for en specialist indenfor  anvendelsen af Industrial Internet of Things - så kontakt Novotek!

Downloads

Kontakt os

Udfyld formularen herunder, eller ring til vores salgssupport 43 43 37 17.

Jeg godkender hermed Novoteks personoplysninger