Talk to a specialist

Lad mig tale med en specialist

Jeg godkender hermed Novoteks personoplysninger

Forklaring til
’de 6 største tab’

Hovedformålet med TPM (Total Productive Maintenance) og OEE (Overall Equipment Effectiveness) er at eliminere eller reducere de såkaldte 6 største tab også kaldet “Six Big Losses”.

 

Forbindelsen mellem “Six Big Losses” og OEE

Hovedformålet med et TPM og OEE initiativ er at eliminere eller reducere de såkaldte “Six Big Losses” – de hyppigste årsager til produktivitetstab inden for industriel produktion. I figuren til venstre ses de 6 største tab og hvorledes de 6 største tab er relaterede til OEE beregningen. 


Læs mere om OEE og Proficy OEE her

Håndtering af “Six Big Losses”

Nu da vi ved hvad de 6 største tab dækker over og hvilke hændelser der fører til en eller flere af de 6 største tab, kan vi fokusere på at måle på disse samt skabe mulighed for at forbedre dem. Ved at kategorisere årsagerne giver det bedre mulighed for opfølgning, og hvis det samtidigt sker i realtid, så bliver det bare så meget nemmere.

Nedbrud

Elimineringen af ikke planlagte stop er kritisk i forhold til at forbedre OEE. De andre faktorer i OEE beregningen kan ikke forbedres hvis produktionen står stille. Det er ikke kun nødvendigt, at vide hvor meget nedetid der har været, men også hvornår det skete samt årsagen til stoppet i produktionen og det skal vel at mærke kunne findes som en rodårsag. Når man først har data fra alle stop med tilhørende årsag, så er det nu muligt at gennemføre en rodårsags analyse, som finder ind til kernen af og ind til de største bidragydere til de problemer, man har med at holde produktionen kørende.

Omstilling

Omstilling måles som den tid der går fra det sidste gode produkt har forladt udstyret til det første gode produkt er blevet produceret efter en omstilling. Dette inkluderer alle de nødvendige justeringer og opvarmninger, der er nødvendige for at opnå et acceptabelt produkt. Målingen af tiden der går med omstilling er en vigtigt påvirkning af OEE tallet, og der kan anvendes mange kreative metoder for at nedbringe omstillingstiden.
 

Småstop og reduceret hastighed

Småstop og reduceret hastighed er en af de vanskeligste målbare dele af de 6 største tab. Cyklustid analyse kan anvendes og det kræver i de fleste tilfælde at man etablerer automatisk dataopsamling. Dette er nødvendigt fordi en cyklus typisk går for stærkt til at man kan måle den manuelt, og selvom den eventuelt er synlig på en skærm, skal den efterbehandles. Samtidig er det nødvendigt at kende ideal hastigheden og dette er typisk ikke en enkelt værdi, men en ideal hastighed pr. produkt, som man skal sammenligne med. Herefter får man et mål for hvor meget eventuelt reduceret hastighed man kører med. Årsagerne til småstop og reduceret hastighed er oftest meget forskellige og småstop og reduceret hastighed skal derfor behandles og måles hver for sig. Småstop er stop som har en varighed, hvor det ikke er produktivitetsfremmende at ’påtrykke’ en årsag via et operatørvalg eller hvor et automatisk system ikke finder en årsag. Det er med andre ord stop af meget kort varighed uden en specifik årsag – alt sammen kategoriseret som småstop. Ved en OEE beregning er det imidlertid vigtigt at varigheden af alle disse småstop summeres for at give et korrekt OEE tal.

Downloads

Brochure - A Quick guide to OEE

A quick guide for people on the go. OEE helps reduce complex problems to simple and transparent information.

Kontakt os

Udfyld formularen herunder, eller ring til vores salgssupport 43 43 37 17.

Jeg godkender hermed Novoteks personoplysninger