Idag stilles der store krav til at leverere korrekte og opdaterede proces- og produktionsrapporter. Kravet kommer fra myndigheder, produktionsledelsen og endda fra driftspersonalet.

Novotek Report Plus

Fordele med online produktionsrapportering
•    Alle har adgang til de data som behøves for at kunne udføre sit daglige job, i det format man ønsker.
•    Ved at eliminere al manuel sammenstilling får man hurtigere og mere korrekte data.
•    Alle arbejder udfra de samme data.
•    Alle kan få adgang til rapporter via den webbaserede løsning.


Fordele med Novoteks produktionsrapportering
Novotek tilbyder en gennemprøvet løsning til mange brancher med standardrapporter og skabeloner, hvilket giver en hurtig og sikker installation og implementation. Andre egenskaber er:
•    Åben, sikker og automatisk indsamling af data fra processystemerne.
•    Integration med eksisterende PLC, DCS, SCADA, HMI eller SQL-baserede systemer.
•    Stærke funktioner som giver data i den rette sammenhæng/kontekst.
•    Åbent og fleksibelt rapportdesign giver dig lige netop de rapporter du måtte ønske.
•    Intuitiv og yderst brugervenlig rapporterings klient.
•    Baseret på standardprodukter fra General Electric og Novotek hvilket giver en fremtidsikret løsning.
•    Baseret på branche- og IT-standarder såsom OPC, SQL og Microsoft Reporting Services.Gennemtestet løsning

Novoteks løsning for produktionsrapportering er en åben og fleksibel løsning, som kan anvendes i alle brancher. Mange af vore kunder har en kombination af nedenstående behov:


Vandbehandling og spildevandreport
•    Processrapporter fra værket inkl. energiforbrug.
•    Balancerapporter for indkommende og udgående rentvand eller procesvand.
•    Rapporter for laboratoriemålinger kombineret med procesværdier.
•    Pumpestationsrapporter inkl. drifttid, antal starter, antal ventilslag etc.
•    Rapport for nedbørmængder.
 
 

 

Energianlægreport
•    Produktionsrapporter inkl beregning af energimængder.
•    Rapport for anlægsudnyttelse på individuelle produktionsenheder.

 

 

 

Fødevarerreport
•    Balancerapporter for energi, vand, damp og trykluft. Fuld support for at håndtere måleværker.
• Normerfor produktionen f.eks. energianvendelse  per ton produceret mængde.
• Batchrapporter med integration af processvariable, energiforbrug, råvareforbrug og alarmer inkl. henvisninger til den enkelte batch og det enkelte trin.
•    Produktionscertifikater
 
 
 

Vil du vide mere om hvad du kan opnå ved at vælge Novoteks løsning for Online Produktionsrapportering?

Kontakt os for en indledende præsentation af hvorledes vi kan hjælpe med Jeres  rapporteringsbehov.