Talk to a specialist

Lad mig tale med en specialist

Jeg godkender hermed Novoteks personoplysninger

Versionsstyring eller konfigurationsstyring er en opgave af vital betydning

Fundamentet i de fleste virksomheder er automationssystemerne bestående af HMI/SCADA, paneler og PLC’ere foruden andet automationsudstyr som f.eks. frekvensomformere. Evnen til at kunne genskabe enhver af disse komponenter i tilfælde af et nedbrud, er vitalt for virksomheden.

 

Konfigurationsstyring, versionsstyring og automatisk backup, hvad er det, hvad er forskellen og hvorfor er det så vitalt?

Kært barn har mange navne siger man, men essensen er at have mulighed for at kunne genskabe virksomhedens produktionsudstyr i nøjagtig samme tilstand som før et nedbrud. De fleste virksomheder har jo en backup af data i automationsudstyret. Typisk befinder det sig på en filserver i en filstruktur, og så håber vi at dette er komplet og opdateret. I de næste sektioner vil vi forklare de forskellige koncepter og hvad man bør anvende til hvilke formål. Det er også essentielt at forstå forskellen mellem en administrativ IT backup og en automationssystem backup.

Læs mere om versionsstyring og Versiondog

Målet med konfigurationsstyring

Hvad er målet med styre konfigurationerne af al programmerbart udstyr i produktionen? Det er ikke bare et spørgsmål om at kunne genskabe produktionsudstyret i tilfælde af et nedbrud, selvom det mange gange er det primære formål. Den basale funktion, som gør virksomheden i stand til at foretage backup og ’restore’, er det alle behøver men de færreste har! Hertil kommer muligheden for at kunne spore de forskellige versioner, der har været anvendt på det pågældende stykke udstyr, og ikke mindst muligheden for sporbarhed på årsagerne til, at der blev foretaget ændringer i programmet. Det er af afgørende betydning når virksomheden skal optimere driften af udstyret. Har man partnere og udefra kommende konsulenter skal der noget særligt til for at være sikker på at virksomheden altid har en opdateret og komplet backup. Konfigurationsstyring sørger for at virksomheden har procedurer, som sikrer at virksomheden altid har den seneste version og en opdateret og komplet backup. Ser man det nu som et komplet spejl af det totale automationsudstyr, så er man nu i stand til at vurdere det komplette anlæg og sikre at alting er korrekt og i den korrekte kombination. Dette anvendes også i den regulerede industri og refereres til som en ’baseline’. 

Backup/Restore efter system nedbrud

Dette er den mest basale og nødvendige funktion for enhver virksomhed. Hvis noget bryder ned, skal man kunne komme tilbage til udgangspunktet før nedbruddet. De fleste virksomheder har udarbejdet og dokumenterede planer og procedurer for genskabelse (restore) på mange niveauer af IT miljøet, men når det kommer til produktions IT systemerne, så viser det sig som regel at der mangler en hel del! Det mest almindelige er at lægge filerne på en filserver, hvorpå der jævnligt udføres backup. Dette kan virke, men efterlader mulighed for mange fejltagelser. Det er kun muligt at få til at virke, såfremt man har en opdateret og detaljeret liste over PLC, paneler, PC’ere og andet programmerbart udstyr.

Versionsstyring med ejerskab 

Når der er mange mennesker, der arbejder på produktionsudstyret samtidigt og/eller man har mange stykker produktionsudstyr, så har man brug for procedurer, der sikrer at softwaren i dette udstyr bliver behandlet korrekt. Det vigtige i den sammenhæng er, at virksomheden har et samlet og komplet billede af softwaren i al det programmerbare udstyr som medgår til at få produktionen i virksomheden til at køre. Og det handler jo ikke bare om programmerne, men ligeså meget om alle setpunkter og andre parameterindstillinger, som typisk ikke er med i en backup af f.eks. et PLC program. Så konklusionen er her, at det er nødvendigt at have et dynamisk og hele tiden komplet billede af ikke bare programmerne men også af dataområderne hvor setpunkter og parametre en beliggende.

Konfigurationsstyring for fuld kontrol

Når man ser på den investering en virksomhed foretager i automationsudstyr og tilhørende programmer, kan det undre at det ikke er normal praksis at have fuld konfigurationsstyring på al produktionsrelateret software. Her handler det om at kunne etablere et komplet billede af fundamentet – en såkaldt baseline. Herunder befinder sig alle data der hidrører fra mulige recepter, setpunkter og andre parametre, der er nødvendige for at køre forskellige produkter. Dette kan gøres ved en udarbejde en fyldestgørende dokumentation af alle procestrin for alle områder i produktionen og sørge for at denne dokumentation altid er opdateret. Her et det åbenlyse at anvende et værktøj, der kan udføre disse funktioner. Et værktøj vil nemlig også kunne håndtere brugere og brugerrettigheder. 

Versionering af PLC’ere og andet automationsudstyr

I dag har det meste udstyr Ethernet forbindelse, men det kræver stadig et særligt og dedikeret værktøj for hver type udstyr for at kunne forbinde sig til programmet og data i udstyret. Når man udfører backup på disse type af udstyr, skal man altid bemærke, at der forefindes kode på mange forskellige steder i sådant udstyr. Først og fremmest er der selve programmet, men dernæst er der data for setpunkter, ruter, produkter, og andre data som ændres med produkter eller anvendes for trimning af produktionen. Der kan desuden være data, der beskriver og afspejler I/O konfigurationen og opsætning for kommunikation med tilhørende parametre, som er nødvendige ved en genetablering. Dette gælder også for CNC maskiner, robotter, motor styringer og andet tilsvarende udstyr i produktionen. Det er vigtigt at gennemgå samtlige dele, der udgør virksomhedens produktionsudstyr, for at kunne være sikker på at alt er kommet med. 

Hvorfor er en normal IT backup af en PC ikke tilstrækkelig?

Siden begyndelsen af 80’eren har man anvendt PC’ere i produktionen. Mange IT folk anser disse PC’ere som værende lig med almindelige kontor PC’ere. Intet kan være mere forkert ! Automationssoftware bliver ofte anvendt over meget længere tid end kontor programmerne og er derfor i mange tilfælde af ældre udgave og bliver aldrig eller sjældent opgraderet. Typisk findes der flere forskellige versioner af den samme software på forskellige PC’ere typisk fordi det kom ind med forskellige projekter, hvilket gør en backup ekstremt meget sværere at udføre korrekt!  Desuden er automations software som f.eks. SCADA/HMI temmelig ukendt land for IT afdelingen og uden viden om automation, vil det uvægerligt føre til fejl! Vi anbefaler, at man udfører backup på hver eneste automations software node for at kunne genskabe en baseline på ethvert givent tidspunkt. 

Downloads

Document: Supported Devices/Software

The list of devices shows all currently supported devices and software for Versiondog.

Customer Story - Nestlé

At the Nestlé plant in Mainz, Germany, a clear strategy for the use of Versiondog versioning and data management software was developed before implementation; no more backing up to USB sticks; huge time savings thanks to Versiondog.

Article - Have you made a backup yet today?

Backing up is the term generally used in the computer world for making a copy of your data in case your working data is lost. If this happens, the backup copy can be used as the basis of restoring the data to its pre-loss state.

Article - Effective Data Management

Who changed what, where, when and why? In the field of automated production, the higher the level of automation, the more important it is to precisely coordinate all elements involved in the process.

Kontakt os

Udfyld formularen herunder, eller ring til vores salgssupport 43 43 37 17.

Jeg godkender hermed Novoteks personoplysninger