Kepware's nyeste version indeholder omfattende forbedringer på selve kernefunktionaliteterne , og viser med denne release sit fulde potentiale, som en IT-venlig, sikker kommunikationsplatform, der vil give dig en brugeroplevelse i særklasse. 

Blandt de mest fremtrædende nyheder vælger vi:

Siemens TCP/IP Ethernet driver performance forbedringer
Tilføjet support for større PDU sizes på h.h.v. 480 og 960.    
Note: Ved anvendelse af større PDU sizes får man forøget throughput og adgang til større array size access fra en device. 
Tilføjet en ny setting kaldet Maximum PDU Size. KEPServerEX og  PLC vil så 'forhandle' om den højest supporterede PDU size - startende på denne værdi som angivet og ingen højere. Tilladte PDU sizes inkluderer 240, 480 samt 960.

Ny MQTT Client driver
Første release af denne nye MQTT Client driver med muligheden for at forbinde til en MQTT broker og et specificeret Topic. KEPSereverEX parser enhver valid JSON message der bliver publiseret under dette Topic og opdaterer sine tags baseret på disse data. I denne første release er det en 'read only driver' og kan derfor ikke publisere data til en Broker. Konfigurationen foretages på 'Connectivity noden' i projekt træet. 


ThingWorx® Interface - ny 'store and forward' funktionalitet
Tilføjet support for "Store and Forward" når forbundet til ThingWorx platformen. KEPServerEX kan konfigureres til at gemme data på disk medens den ikke er forbundet til ThingWorx platformen og sende disse data såsnart en forbindelse er blevet gen-etableret. 

Ny tag browsing funktionalitet for CODESYS Ethernet driveren
En komplet tag browser er nu tilgængelig således at tags kan tilføjes direkte fra de tilgængelige tags i PLCen uden behov for manuel oprettelse at tags. Denne browser kan anvendes både i det traditionelle konfigurations interface i KepServerEX såvel som over vores Configuration API Service.
 
 PLC fabrikanter der anvender CODESYS er:
 Schneider Motion (tidligere Elau)
 Wago
 Lenze
 Eaton

Server Runtime
Dette tag på device niveau 'system tag _Simulated' er blevet ændret fra Read-Only til Read/Write, således at forespørgsler (polling) kan styres på device niveau.

 

 Download gratis version af KEPServerEX 6.4 her

 

 

Lær mere på http://kepwa.re/2fcTPVk