Juni
Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde og udstilling
hvor Hillerød Forsyning er vært, i Hillerød d. 7. juni 2019 

September

Novotek afholder Masterclass om iFIX. Afholdes d. 10. september 2019 i Glostrup, og d. 12. september 2019 i Horsens. 

December

Den 5. december: Novotek indlæg på SESAM seminar. Afholdes hos Schneider Electric A/S i Kolding.