De kritiske træk, som producenter ser efter i deres batchstyringsprogram, er sikkerhed, fleksibilitet og brugervenlighed. Dette finder du i Proficy Batch Execution, plus mange flere funktioner der hjælper dig med at reducere omkostninger, øge kvaliteten og booste rentabiliteten. En letanvendelig grafisk brugerflade kombineret med effektive overvågnings- og styringsfunktioner baseret på S88, der er udviklet til at håndtere specifikke FDA-bestemmelser, som f.eks. 21 CFR Part 11. 

Fordele

  • Grafisk og intuitivt (SFC - Sequential Function Chart baseret)
  • Receptparametre (setpunkter) og procedurer
  • Sikrer konsistens i og rækkefølgen af operatørhandlinger 
  • Forbedrer produktionseffektiviteten
  • Håndterer logninger i overstemmelse med myndighedskrav fra f.eks FDA
  • Kan forbindes til alle typer og fabrikater af procesudstyr 
  • Optimerer gennemløbstiden og mindsker dermed leveringstiden
  • Reducerer omkostningerne og booster ROI
  • Fleksible klientindstillinger, således at operatøren oplever enkelhed i betjeningen 
  • Aktiv journalføring - sikrer at data aldrig går tabt uanset strømafbrud, kabelbrud ..
  • ActiveBindingTM - vælger automatisk den optimale rute afhængig af unit status ..
  • Branchens første løsning til 'soft phase', således at gamle PLC systemer også kan anvendes uden at disse skal programmeres i overenstemmelse med S88

 

 Udfyld din e-mail adresse nedenfor, hvorefter du frit kan downloade alle dokumenter fra Novoteks site:

Produktoplysninger

Produktoplysninger

Forbind ERP med produktion via planlægning

Forbind ERP med produktion ved hjælp af finplanlægningsværktøj

Novotek Planning System

ROB-EX fra Novotek Planning Systems indeholder letanvendelige, effektive værktøjer til finplanlægning af produktionen. Brug det til at løse detaljer og få "helikopter"-perspektiv - vær sikker på at imødekomme leveringsdatoer og opretholde en høj og afbalanceret kapacitetsanvendelse. Og integrer med dit ERP. 
Læs mere »

Success Story

Success Story