Proficy Historian Analysis (PHA) er et (HTML5) web-baseret værktøj for trending og analyse af procesdata, alarmer og hændelser fra Proficy Historian.

Som flere af Proficy modulerne vises også PHA i Proficy Vision klienten (som vist nedenfor). Dette betyder, at data også kan ses i sammenhæng med en anlægsstruktur.

Trending

Med enkel "drag'n drop" får du hurtigt en oversigt og kan vise data i tidsbaseret trend, XY-plot etc. Du kan enkelt komponere et informationsbillede med et miks af forskellige charts, tekst etc. og lagre dette som en favorit, som senere kan hentes frem. Det er også enkelt at dele en sådan favorit med dine kollegaer. Selv om PHA er enkel at anvende, kan man også udføre mere avancerede analyser bl.a. med filtreringsmuligheder. Eksempelvis at man kun kan se hvad temperaturen har været i en tank, når niveauet har været over en grænseværdi eller når en pumpe har været aktiv. Et trendchart kan indeholde mange penne/tags og det er også muligt at have mange trendcharts i et og samme billede.

Alarm og hændelsesanalyse

Med Proficy Historian Analysis har du fuld tilgang til og oversigt over alle aktive- og historiske alarmer og hændelser i Proficy Historian (OPC Alarm & Events). Alt vises i en oversigt i en alarmviewer, hvor du enkelt kan filtrere, sortere og tilføje kommentarer/noter. Hvis en hændelse opdages, kan alarmer også oprettes manuelt. Desuden kan man analysere på de signaler/KPI'er, som er relateret til alarmen!

Da Historian Analysis er knyttet til Proficy Historian, kan alle dine proces- og produktions data vises i dette værktøj. Det har aldrig været mere enkelt!

Udfyld din mailadresse nedenfor, herefter kan du frit downloade alle dokumenter fra vor hjemmeside: