Hvis du vil have en virkelig realtidsvirksomhed, så er en vigtig komponent et enkelt, integreret værktøj, der vurderer, analyserer og visualiserer produktionsdata. Proficy Real-Time Information Portal giver et webbaseret overblik over alle nøgletal, så du kan køre din forretning mere effektivt. Dets avancerede tendensanalyse- og rapporteringsfunktioner benytter den højtydende datalagringsegenskab i  Proficy Historian, hvilket sætter dig i stand til at fokusere på fortsat forbedring.

Proficy Portal

Fordele

 • Beregn, analyser og gør bedre KPI - Key Perfomance Indicators
 • Forøg kvalitet ved at sammenligne nuværende med ideel produktion
 • Reducer bøder ved i højere grad at overholde lovmæssige bestemmelser
 • Forøg produktion ved at forbedre maskinoppetid og effektivitet
 • Begræns omfang og omkostninger ved tilbagekaldelser ved at forbedre sporingsmulighederne
 • Gør beslutningstagning bedre med nøjagtig, rettidig rapportering
 • Fremskynd produktlancering med elektroniske signaturer og understøttelse
  af 21 CFR Part 11
 • Reducer kapitaludgifter ved at forbedre udnyttelse af aktiverne
 • Giv din leveringskæde indblik i produktionen  

 

Proficy Historian er et ideelt datalager til produktions-oplysninger  

Proficy Historian kan håndtere enorme mængder data ved meget høj hastighed. Kombineret med Proficy Portal er produktionsoplysninger tilgængelige for alle. Læs mere nedenfor.

products : an.jpg 

Udfyld din e-mail adresse nedenfor, hvorefter du frit kan downloade alle dokumenter fra Novoteks site: