Dette er næste generations realtids industrielle infrastruktur : Proficy SOA samt Proficy Workflow.

I enhver produktion finder man en blanding af automatiske og manuelle processer. Disse manuelle arbejdsprocesser er sjældent beskrevet entydigt og komplet og/eller mangler et værktøj, der kan sikre at disse manuelle arbejdsprocesser bliver korrekt udført. Dette betyder at operatørerne gennemfører de nødvendige arbejdsproceser på lidt forskellige måder, hvilket fører til en dårlig repetérbarhed i produktionen og dermed til ringere kvalitet og øgede omkostninger. 

 

Proficy Workflow  kan anvendes til brug for den manuelle interaktion  med produktionen via grafiske og intuitive arbejdsinstruktioner, som vejleder og styrer arbejdsprocessen trin for trin.  ProficyWorkflow kan desuden anvendes til brug for dokumentudveksling og sammenkædning af systemer - alt sammen baseret på nyeste Microsoft teknologier: Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Communication Foundation (WCF) og Windows Workflow Foundation (WWF).
ProficyWorkflow indeholder værktøj der giver dig fuld frihed til grafisk at beskrive eksisterende samt eventuelt nye arbejdsprocesser trin for trin som et flowchart.

Via den grundlæggende SOA arkitektur (Service Oriented Architecture) opnår vor kunder øget genbrug af investering i udvikling, øget fleksibilitet og større forandrings parathed. Produkterne giver således også helt nye muligheder indenfor styring og kontrol af produktionen, og for eksisterende brugere af både Proficy iFix, Proficy Historian samt Proficy Plant Applications, er der nye store muligheder for i større grad at automatisere forretningslogikken endnu mere, nemmere og endnu bedre.

Af typiske anvendelsesområder kan nævnes:

  • LEAN understøttende værktøj
  • Elektroniske arbejdsinstruktioner / SOP
  • Kvalitets -styring / -screening / afvigelseshåndtering
  • HACCP
  • Håndtering af alarmer og korrigerende handlinger
  • Beslutningsstøtte

Udfyld din e-mail adresse nedenfor, hvorefter du frit kan downloade alle dokumenter fra Novoteks site:

Produktoplysninger - faktablad

 
Produktinformation

products : psworkflowgraphic.jpg

 

Vandbehandling & Spildevand