Proficy Troubleshooter - et stærkt analytisk værktøj

Proficy Troubleshooter er et stærkt analytisk værktøj, der bruger den nyeste avancerede teknologi til at udtrække viden fra eksisterende historiske proces data. Værktøjet bruges off-line til at identificere årsagerne til produktions-problemer og identificere muligheder for at forebygge disse problemer i fremtiden.

Proficy Troubleshooter kan bruges til batch, diskrete og kontinuerlige processer. Det giver brugeren mulighed for at visualisere  proces problemer og deres årsager, ved hjælp af modellering og simulering af processen, baseret på historiske proces data. Denne viden kan derefter omsættes til praksis ved hjælp af  Proficy Cause+. Proficy Cause+ kan således overvåge processen i realtid og give operatørerne beslutningsstøtte således at operatørerne kan holde processen under kontrol på et hvert tidspunkt.

Proficy Troubleshooter giver muligheden for at introducereden  "Intelligent Historian" , og giver betydeligt mere værdi end traditionelle Historians.

 Proficy Troubleshooter

 

 

 

 

 

 

 

Proficy Troubleshooter tilføjer værdi til Proficy Historian ved, at det nu er muligt for en bruger automatisk at finde guld korn i de historiske data ved hjælp af multivariat analyse. Med dette produkt, kan brugerne:
  
• Find de sandsynlige årsager til processens problemer og variationer
• Uddrage proces regler automatisk fra de opsamlede data
• Bestemme årsagerne til en dårlig batch
• Find sammenhænge mellem procesvariable
• Vurdere cost-benefit ved at indføre en realtids løsning, før du begynder
• Opbygge og simulere en realtids løsning

Data erblevet opsamlet og gemt i fremstillingsindustrien i årevis. Analysen af disse data har udviklet sig fra simple manuelle tendens analyser af de enkelte signaler, som anvendes til overvågning af effektivitet, kvalitet og sporbarhed.

Proficy Troubleshooter tager os med til det næste skridt og bruger avancerede matematiske algoritmer til at give os en enestående indsigt i vores processer. Dette resulterer i ny viden, der gør det muligt at forbedre kvaliteten og udvikle Jeres produktion.

Udfyld din e-mail adresse nedenfor, hvorefter du frit kan downloade alle dokumenter fra Novoteks site:

Produktoplysninger - faktablad

Produktoplysninger

 

Success Stories

Sådan siger vore kunder: 

”- Der er ingen tvivl om, at denne software hurtigt har tjent sig hjem i form af bedre analyser og optimering af processer."   

Mogens Heine Larsen, Section Manager, Process & Quality Service, Rockwool International A/S


Download hele historien her

”- Værktøjet gør det langt lettere for os at teste rigtigheden af vores formodninger og kan derudover vise os vej til de procesmæssige sammenhænge, som vi ikke selv kan finde."   

Jan Ravn, Herning Vand

 

Download hele historien her