HISTORIAN

Markedets mest skalérbare og effektive Historian-system.

 

Markedets bedste løsning til dataopsamling fra processer og produktion.


Historian (tidligere iHistorian og Proficy Historian) giver et solidt og effektivt produktionsdatalager, der gør det hurtigt og let at samle, arkivere og distribuere store mængder produktionsdata i realtid. GE Digital Historian kan læse alle typer procesdata og giver et indblik i produktionen på tværs af alle nøgletal.

Dataopsamling og skalérbarhed udover det sædvanlige

Historian er markedets mest skalérbare Historian og er dermed anvendelig far bare 50 data punkter og op til 2 millioner data punkter uden at man giver afkald på enkelhed og hurtighed. At kunne opsamle rådata på millisekund opløsning og samtidig bearbejde og lagre disse data uanset mængden kræver unik teknologi, som er tilpasset industriel anvendelse. Tilsvarende gælder det for alle de typer af datakilder, som en industreil løsning er nødt til at kunne hente data fra (det er jo ikke alt dudstyr der blev købt for nyligt). Netværksnedbrud og varierende kvalitet af data, som en industriel løsning skal kunne klare - er en selvfølge !

Kompromisløs lagring

I dagens Danmark skal man kunne lagre alle data uden at give afkald på hastigheden og her leverer GE Historian en uovertruffen præstation i kraft af kompression allerede i overførslen mellem kilden og serveren, og efterfølgende kompression på serveren. Dette sker vel at mærke UDEN at miste præcision eller nøjagtighed gennem en anvendelse af en unik algoritme. Dette gør det muligt at lagre ALT hvad man har behov for, også selv det man ikke er sikker på om man får behov for i efterfølgende analyser, uden nævneværdige konsekvenser for hastigheden eller diskene. Værktøjerne for analyser bliver hele tiden optimeret og forbedret.

Data kan anvendes lige hvor du vil

Historian er uhørt fleksibel i sin håndtering af at stille sine opsamlede data til rådighed. Der findes et væld af muligheder og færdige forbindelser til alle former for analyse værktøjer. Udover de indbyggede værktøjer, som følger med produktet, så er der muligheder for en nem og effektiv forbindelse til de fleste BI værktøjer, Microsoft Office eller en ren SQL grænseflade. Selvfølgelig beskyttet af adgangskontrol og behørighed. Sikkerheden er designet på en sådan måde, at det kan anvendes i f.eks medicinalindustrien såvel som i kritisk infrastruktur anlæg og har indbygget sporbarhed der opfylder FDA's krav.

Klar til Predix, IoT og Cloud

Mange overvejelser i dag går på hvilke data, som skal findes i skyen og hvilke, som bør holdes lokalt. Dette skal overvejes både udfra et sikkerhedsmæssigt såvel som et performance synspunkt. Med GE Historian får du et produkt som er såkaldt ”Edge ready”, hvilket indebærer at der findes færdige funktioner til at overføre data til diverse løsninger i skyen. Kobler du op mod GE's skyløsning Predix, er denne opkobling specielt udviklet med al tænkelig sikkerhed indbygget via 'Predix machine'. Inden for dette område kommer vi til at se en omfattende udvikling, og vælger du GE Historian er du sikker på at være med på toget!.

 
 

Fordele med Historian:

» Ubegrænset antal signaler
» Dataindsamlingshastigheder i millisekunder
» Avanceret datakomprimering
» Understøttelse af flere tidszoner
» Fuldt ud integreret med iFIX
» Fuld administration web baseret HTML 5 klient
» Excel Add-in - Excel tilføjelsesprogram
» Udviklet til 21 CFR Part 11
» Enkel konfiguration
» Dataforespørgsel via SQL
» Åben arkivadgang
» Fejltolerant arkitektur
» Beregning af afledte værdier og server-til-server funktionalitet.
» Python Expressions i data collectors
» Predix baseret REST API og REST services
» Historian Web Trend klient (HTML5 baseret)
» Data spejling og redundans

Historian Web Trend klient & Web Administrator

Ud over den Windowsbaserede Historian Administrator tilbydes en komplet tynd web (HTML5) Historian Administrator. Den web baserede Historian Administrator og Web Trend klient er tilgængelig i Historian Standard & Enterprise Edition.

Historian Web Administrator tilbyder et 'Enhanced Dashboard', som viser systemets helbredstilstand i et samlet display. Følgende diagnostiske detaljer er tilgængelige:

» Data Node Diagnostics – Viser diagnostiske detaljer for de Historian servere, der er forbundet til systemet. 
» Collector Diagnostics – Viser diagnostiske detaljer for collectors. 
» Client Diagnostics – Viser de 5 mest belastede / mest travle klienter, der er forbundet til systemet. 
» Proficy Historian Web Administrator kan forbindes til flere Historians, og du kan både se og opdatere konfigurationerne på serverne.


Historian Web trend klient, som er fuld HTML5 baseret og derfor ikke kræver nogen installation, kan køres v.hj. a. en almindelig browser.
I SP2 introducerede vi muligheden for at oprette personlige favoritter. Favoritterne lægger sig i navigations træet i venstre side. Favoritter indeholder specifikke oplysninger om relative eller absolutte tidspunkter, penne, farver, filtre og valgte tags fra Historian,som kan anvendes direkte.

Med udgivelsen af SP3 har vi nu mulighed for at eksportere favoritterne. De eksporterede favoritter kan efterfølgende sendes f.eks. via email og importeres og udnyttes i en anden brugers opsætning.

 

Python Expression i data collectors

Python Expression Tags kan anvendes der, hvor du ikke ønsker at lagre raw data værdier, men kun ønsker at lagre afledede værdier. GE Digital Historian tillader nu at behandle raw data efter opsamlingen, men før værdien sendes til Data Archiver, således at data, der sendes af en collector, indeholder disse afledede værdier. Denne funktionalitet er tilgængelig i Historian Enterprise Edition.

Følgende collector typer understøtter Python expressions:

» Simulation Collector
» iFIX Collector
» OPC Collector
» OSI PI Collector
» Windows Performance Collector
» Collector toolkit based collectors

Downloads

Brochure - GE Historian 8.0 (EN)

A software solution that collects your industrial time-series data needed to analyze asset performance so you can drive greater business value.

Download

Product sheet - NovotekTrendView (EN)

NovotekTrendView has the possibility to combine historical data and real time data in the same trend.

Download

Product sheet - NovotekAlarmAnalysis (EN)

Novotek AlarmAnalysis is a tool to analyse historically collected and stored alarms and events.

Download

White paper - Historian for Efficient Storage and Analysis (EN)

Enterprise Historian for Efficient Storage and Analysis of Industrial Big Data.

Download