Automatisering af arbejdsprocedurer

Vælg en løsning baseret på digitaliserede arbejdsprocedurer, der støtter operatørens beslutninger og giver sporbarhed og færre fejl.

Digitalisering og automatisering af processer i alle typer af virksomheder har været i gang i de seneste 30 år og nu er tekniken i et modenhedsleje, hvor selv helt manuelle og halvmanuelle processer kan digitaliseres.

Resultatet er at operatøren ikke glemmer noget og udfører opgaverne i den rette rækkefølge - selv i en presset situation - hvilket fører til færre fejl, mindre spild, bedre dokumentation og sporbarhed, og reduktion af omkostningerne til uddannelse og support.

Læs herunder om mulighederne ved og fleksibiliteten i et Workflow baseret system.

Lavthængende frugter der kan plukkes i forbindelse med digitalisering af arbejdsprocedurer


Der er en hel række af forbedringer der følger med når man indfører et Workflow baseret. Det åbenlyse er at der begås færre fejl samt at hele opgaver såsom prøvetagninger, laboratoriemålinger og lign. ikke glemmes eller udføres for sent. Læg dertil at digitaliseringen skaber en mulighed for at gentage det bedste resultat igen og igen fordi driften bliver mere ensartet, mindre afhængig af den enkelte operatør og mindre afhængig af at være uddannet på den specifikke opgave. Sidst men ikke mindst giver det mulighed for på en uhørt enkel vis, at indføre nye rutiner idet disse automatisk rulles ud i organisationen via et ændret Workflow.

Enkel og grafisk måde at bygge arbejdsprocedurerne på

Hver enkelt procedure beskrives i et antal trin. En overordnet procedure kan bestå af flere underliggende procedurer. Procedurer kan køres samtidigt / parallelt eller i serie. Der kan hoppes imellem procedurer  f.eks. ved en afvigelseshåndtering og helt ned på det enkelte trin, kan det være forudsat, at man befinder sig på et konkret sted (f.eks. at man skal kunne se maskinen) samt være afhængig den enkeltes rolle (og uddannelse) i organisationen. Opgaver kan flyttes mellem medarbejdere. Signaler fra processen (gennem f.eks. et SCADA/SRO) kan danne grundlag for at der iværksættes procedurer, eller at der sker fremdrift i en igangværende procedure. Fuld sporbarhed helt ud til en grad, som tilfredsstiller de amerikanske sundhedsmyndigheder.

Model af fabrikken

Grundlaget for at bygge de enkelte procedurer tager udgangspunkt i en model af fabrikken efter standarden ISA 95. Denne model beskriver således, hvordan produktionen er bundet sammen, afhængigheder, tilgængelige resourcer og de nødvendigheder, der skal til for fremstillingen af det enkelte produkt. Altsammen hjælper til at bygge mere enkle og let forståelige procedurer. 

Arbejdsmetoden er valgfri

Det er helt op til den enkelte bruger og IT afdelingen at vælge hvilken klient type der passer til opgaven. Det kan både være mobilt, tablet baseret eller PC baseret. Det er også muligt at integrere arbejdsprocedurerne direkte i iFIX SCADA/SRO billederne.

 

 Rollebaseret tilgang og sikkerhed.

Arbejdsprocedurer kan både være forudsat, at man befinder sig på et konkret sted (f.eks. at man skal kunne se maskinen eller en specifik anlægsdel), samt være afhængig den enkeltes rolle (og uddannelse) i organisationen. Opgaver kan flyttes mellem medarbejdere. Elektronisk signatur eller dobbelt signatur kan være krævet på kritiske trin i en procedure og kan være koblet sammen med at signaler fra processen (gennem f.eks. et SCADA/SRO), der viser at tilstanden i anlægget er som ønsket, førend det er muligt at gå videre til næste trin. Integration med virksomhedens Windows Active Directory er selvfølgelig muligt, således at alle sikkerhedspolitikker omkring kodeords kompleksitet, udløb mm kan bibeholdes /arves. Fuld sporbarhed helt ud til en grad, som tilfredsstiller de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA. Systemet er designet for 21 CFR part 11 og kan dermed også anvendes i den regulerede industri såsom medicinalindustrien.

Downloads

Brochure - GE Workflow (EN)

Guide Operators to Action. Do your operators and technicians know the right actions to take? Is your team overwhelmed with alarms and events?

Download

 

Product sheet - Workflow for Water/Wastewater (EN)

Guide operators interactively and orchestrate processes.

Download

Medicinal: Alarmhåndteringen fik en digital indsprøjtning (DK)

En større virksomhed i medicinalindustrien har opnået fantastiske resultater med digitale workflows. Ved at lade digitale workflows erstatte de traditionelle papirbaserede alarmprocedurer har en stor dansk biotekvirksomhed reduceret deres ressourcekrævende alarmbehandling med 90 procent. Investeringen tjente sig hjem på under et halvt år.

Download