Nyheder i GE iFIX

Her kan du læse mere om de seneste nyheder i iFIX. 

iFIX 6.0 AlarmSummary

Vi er klar med den nye iFIX!. Denne nye iFIX version 6.0 indeholder funktioner som kommer alle til gode, hvad enten man er daglig bruger eller man er udvikler.

Oversigt over nyhederne i iFIX 6.0:

  • Lange tagnavne og lange beskrivelser 
  • Alarm shelving
  • iFIX som OPC UA server
  • Domain security

Lange tagnavne og lange beskrivelser.
Har du følt dig begrænset af tagnavnes længde på 30 karakterer, så glæd dig. Med version 6.0 kan tagnavne nu være så lange som 256 karakterer. Det samme gælder for Tag'ens beskrivelse som også kan være 256 karakterer. Anlæg der ønskes leveret med anvendelsen af KKS eller IEC/ISO 81346 har nu masser af karakterer at gøre godt med.

Alarm shelving eller at undertrykke alarmer midlertidigt.
Nu får du mulighed for at undertrykke alarmer midlertidigt efter i forvejen fastsatte politikker. At kunne 'shelve' alarmer giver dig mulighed for midlertidigt og i en fastlagt tidsperiode, at undertrykke en eller flere alarmer. Denne funktion er yderst praktisk, når en alarm allerede er aktiv, og du midlertidigt ønsker at se bort fra den eller disse alarmer, medens der arbejdes på problemet. I iFIX databasen defineres de ønskede politikker. De enkelte tags i databasen kan således tilknyttes en alarm shelving politik samt 'Enable/Disable' shelving. En automatisk opgraderet database fra iFIX 5.9 vil efterlade alle Tags i tilstanden 'Shelving Disabled'..

  

I iFIX Workspace runtime kan man efterfølgende benytte disse alarm shelving politikker via højre-klik menuen i alarmsummary. Et nyt punkt  Shelve.. er blevet implementeret. Klik på Shelve... og herefter dukker Shelve menuen op (såfremt den er enablet for den pågældende Tag i iFIX databasen:

Alarmsummary har fået nye kolonner og nyt filter. Nye kolonner er Shelvable (Yes/NO), Shelved duration (HH:MM) og filter 'Shelved' (True/False, således at man kan implementere denne nye funktionalitet, som man ønsker det.

iFIX er nu også en OPC UA Server.
iFIX understøtter nu ikke alene OPC DA samt OPC A+E men fra version 6.0 nu også OPC UA. Nu kan du konfigurere iFIX 6.0 SCADA server som en OPC UA server fra iFIX database Manager. Hermed får vi mulighed for at levere data til klienter med certifikat og secure tunneling - typisk gennem flere netværkssegmenter eller over internettet.

Nye Security, VBA, EDA og AlarmSummary Object egenskaber og metoder.
Til at understøtte den nye AlarmShelving funktionalitet er der tilføjet en større række af metoder og egenskaber.
Blandt de mange nye egenskaber er:

• VBA: Alarm summary Automation Interface functions
• VBA: ShelveAlarm
• VBA: UnShelveAlarm
• VBA: DisplayShelveAlarm property
• VBA: GetSelectedRowAlarmInfo

• Security & SCU: Alarm Shelving User Security Application features
• Security & SCU: Alarm message format

• Database Manager: Alarm Shelve Policy Database Import/Eksport
• Database Manager: Nye felter vedr. alarm shelving i Database Manager

 Andre teknologiske opdateringer i iFIX 6.0 er:
• Domain caching support.
• Support for multiple domains in the security synchronizer

Download iFIX 6.0 faktablad

Kontakt Novotek på tlf. 43 43 37 17 for yderligere information og/eller hvis du ønsker en demonstration af iFIX 6.0.