Online produktionsrapporter

Idag stilles der store krav til at leverere korrekte og opdaterede proces- og produktionsrapporter. Kravet kommer fra myndigheder, produktionsledelsen og endda fra driftspersonalet.

 

 

Rapporter anvendes ofte for at redegøre for historiske data uanset om formålet er intern opfølgning eller det opfølgning/rapportering til myndigheder. Med vores dynamiske rapportering i realtid kan rapporter tilpasses lige netop dit behov, og vil i mange tilfælde være en krumtap for den daglige drift.

Novoteks Report Plus (NRP)produkt indeholder en lang række branche specifikke rapportskabeloner, der gør hurtigt og nemt at bygge rapporter med data fra iFIX og Historian. NRP understøtter også data fra SQL-database(r), hvilket gør at man enkelt kan integrere data fra eksempelvis et vejesystem, MES-system, ERP-system og vedligeholdelsessystem. Dermed bliver Novoteks Report Plus en webportal, hvorfra man kan nå alle de data man behøver i sit daglige arbejde.

Fordele med online rapportering  

 

»

Alle har adgang til de data som behøves for at kunne udføre sit daglige job, i det format man ønsker.

»

Ved at eliminere al manuel sammenstilling får man hurtigere og mere korrekte data.

»

Alle arbejder udfra de samme data.

»

Alle kan få adgang til rapporter via den webbaserede løsning.

Fordele med Novoteks rapporteringsløsning

Novotek tilbyder en gennemprøvet løsning til mange brancher med standardrapporter og skabeloner, hvilket giver en hurtig og sikker installation og implementation. Andre egenskaber er:

»

Åben, sikker og automatisk indsamling af data fra processystemerne.

»

Integration med eksisterende PLC, DCS, SCADA, HMI eller SQL-baserede systemer.

»

Stærke funktioner som giver data i den rette sammenhæng/kontekst.

»

Åbent og fleksibelt rapportdesign giver dig lige netop de rapporter du måtte ønske.

»

Intuitiv og yderst brugervenlig rapporterings klient. 

»

Baseret på standardprodukter fra General Electric og Novotek hvilket giver en fremtidsikret løsning.

»

Baseret på branche- og IT-standarder såsom OPC, SQL og Microsoft Reporting Services.

»

Fuldt åbent datalager som gør det muligt at levere data til Jeres eksisterende system såsom f.eks. Qlikview eller Microsoft Power BI.

Løsninger for mange brancher: Vandbehandling og spildevand

»

Balancerapporter for indkommende og udgående rentvand eller procesvand.

»

Rapporter for laboratoriemålinger kombineret med procesværdier.

»

Pumpestationsrapporter inkl. drifttid, antal starter, antal ventilslag etc.

»

Rapport for nedbørsmængder.

Løsninger for mange brancher: Bioenergianlæg og fjernvarmeanlæg

»

Produktionsrapporter inkl beregning af energimængder.

»

Rapport for anlægsudnyttelse på individuelle produktionsenheder.

Løsninger for mange brancher: Medicinal- og fødevareproduktion

»

Balancerapporter for energi, vand, damp og trykluft. Fuld support for at håndtere måleværker.

»

Normer for produktionen f.eks. energianvendelse  per ton produceret mængde.

»

Batchrapporter med integration af processvariable, energiforbrug, råvareforbrug og alarmer inkl. henvisninger til den enkelte batch og det enkelte trin.

Downloads

Factsheet - ReportPlus (EN)

Targeting the variety of reporting requirements in the process and production industries.

Download

Produktblad - Produktionsrapportering inom vatten och avlopp (SV)

Flexibel, enkel och kundanpassad rapportering och analys för Vatten- och Avloppsanläggningar.

Download