Kepware - grundlaget for at forbedre din produktion.

KEPServerEX er en fleksibel og skalerbar løsning til at forbinde, overvåge og styre diverse automations enheder og automations software-applikationer . Kommunikationen etableres ved hjælp af en robust kommunikationsplatform KepServerEx, der understøtter en bred vifte af åbne standarder som OPC, diverse proprietære kommunikationsprotokoller, API'er og forskellige automatiseringssystemers interfaces. KEPServerEX giver bedre drift og beslutningstagning på alle niveauer i en organisation.

HVER rapport, visualisering eller dashboard-applikation står og falder med den underliggende dataindsamling. Kepware tilbyder en platform KEPServerEx, hvor alle dine kommunikerende enheder nemt og enkelt kan tilsluttes og data gøres tilgængelig for alle.

KEPServerEx er den centrale kommunikationsplatform for industriel automation med følgende egenskaber:

 • giver en ensartet tilslutning til mere end 150 forskellige enheder
 • førende OPC teknik med OPC DA, OPC XML, OPC AE, OPC HDA og OPC UA
 • skalerbar via plug & play drivrutiner og enkle grænseflader
 • gennemtestet og robust

 

Industrielle data til dit BI-værktøj.

Med KEPServerEX fra Kepware kan du nemt tilslutte proces og produktions data til dit BI-værktøj, såsom QlikView, Minitab og Business Objects. Gennem den åbne grænseflade kommunikerer KEPServerEX fra Kepware med alt dit produktionsudstyr og gemmer et komplet 'fingeraftryk' af din produktion 24x7. Man kan så efterfølgende nemt vælge de data, du er interesseret i at analysere og beregne nøgletal.


Ved at integrere produktions data i høj opløsning ind i dit BI-værktøj udvides mulighederne og brugernes formåen. Integrationen til KEPServerEX fra Kepware giver dig mulighed for at stille spørgsmål som

 • Spiller profil hærde temperaturen under drift en rolle i forhold til antallet af reklamationer?
 • Havde vi en højere produktions hastighed, da vi havde flere operatører på gulvet ?

Med KEPServerEX fra Kepware integreret er det også meget nemt at oprette produktionsnære nøgletal, der visualiserer status på produktions anlægget.

 

Teamleader og produktionschefen kan nemt finde sammenhængen mellem personale, bemanding og produktions resultater.

Selvom du som produktionsleder eller produktionschef har adgang til proces-relateret information gennem gennem Jeres processtyringsanlæg, så finder vi tit 3 udfordringer:

 1. Data ligger i flere forskellige processtyringsanlæg eller udstyr, hvilket betyder, at det tager meget tid at sammenstille rapporter og sammenstille oplysninger f.eks til en fejlanalyse. Det er typisk også dataudtræk på hver sin egen måde.
 2. De data som er nødvendige at skaffe frem fra ERP systemet er svært tilgængelige, men nødvendige for at opnå et komplet og fuldstændigt billede for analyse.
 3. Produktionsomkostninger per produkt er svært at gøre op, fordi man mangler detaljerede oplysninger om dette. Ofte ser man kun på de direkte omkostninger og kan ikke se omkostningerne ved hjælpe anlæg som f.eks fælles brug af energi.

Med vores løsning baseret på KEPServerEX fra Kepware får du eet enkelt brugergrænsesnit der baserer sig på opsamlede høj opløste proces- og produktionsdata, automatisk koblede til alle realtids systemer såvel som ERP systemet (ordreinformation mm) og sågar koblede til tidsregistreringsystemet. På denne måde giver vores løsning baseret på KEPServerEX fra Kepware dig direkte feedback om alle produktionsforhold.

KEPServerEX fra Kepware giver dig også direkte adgang til høj opløste maskin data, og dermed via vores integrerede værktøj mulighed for at forstå, hvorfor 'ikke planlagte stop' forekommer og hvorledes man skal forhindre dem.

Novotek giver dig som kvalitetschef mulighed for via vores løsning basereret på KEPServerEX fra Kepware at forstå sammenhængen mellem reklamationer og produktion.

Kvaliteten af ​​det, du producerer i dag afhænger af mange forskellige faktorer. Selvfølgelig spiller kvaliteten af komponenterne en stor rolle, men det kan lige så godt være manglende vedligehold af udstyret, variationer i produktionsparametre såsom variation af råvarer og forskellig bemanding. For at få et fuldstændigt billede af dette er du nødt til at forbinde systemer, der indeholder de respektive data hvilket er det vi tilbyder med vores løsning baseret på KEPServerEX fra Kepware. Eksempler på spørgsmål du kan stille, når en reklamation indgives:

 • Kunne det være variationer i kølevæskens temperatur, der forårsager flere reklamationer?
 • Er det et specielt værktøj, som vi har problemer med?
 • Har vi mere spild i begyndelsen af ​​en produktionsordre?
 • Har vi tilsvarende maskin indstillinger, når vi modtager klager, som når produktionen forløber uden efterfølgende reklamationer?
 • Er der særlige proces alarmer, som øger risikoen for reklamationer?
 • Er det afvigelser fra recepten, der skaber problemer med produktet?

Ved at sammenkæde alle procesdata med data fra kvalitetsafdelingen og laboratoriet via KEPServerEX fra Kepware opnår du muligheden for hurtige og præcise analyser. Derefter kan du så etablere de rette foranstaltninger for at reducere antallet af reklamationer.

 

Supply chain indkøberne får bedre forudsigelser om materialeforbrug.

De mennesker, der administrerer råvarer og materialeflow har ofte brug for data i mange forskellige systemer. Det kan være:

 • Tank niveauer fra processtyringssystemer.
 • Nuværende og historiske produktionshastigheder og forbrug.
 • Kvitteringer fra vejesystemer
 • Indkøbsordrer fra Materiale Planlægningssystemer eller ERP systemer
 • Lagertal fra lagersystem
 • Produktionsplanen

Ved hjælp af ovenstående information som vi finder i vores løsning baseret på KEPServerEX fra Kepware, skaber vi et optimalt produktionsflow. Ved at give adgang til information om tankniveauer og faktiske produktionshastigheder kan vi øge nøjagtigheden af udregningen/prognosen for materiale behovet. KEPServerEX fra Kepware reducerer også behovet for manuel dataindsamling og giver hurtigere feedback.

Kepwares produkter er ikke bare af højeste kvalitet og let at anvende, men desuden meget effektive og pålidelige. Prøv selv at downloade det fulde program.

Udfyld din e-mail adresse nedenfor, hvorefter du frit kan downloade alle dokumenter fra Novoteks site:

KEPServer Ex

KEPServerEX er den grundliggende platform som giver tilgang till mere end 150 enheder via OPC DA, OPC HDA, OPC AE og OPC UA.

 DOWNLOAD KEPServerEX suiten med alle tilgængelige drivrutiner og prøv selv.

 

 

 

LinkMaster

 LinkMaster gør at man kan sammenkoble tags mellem flere OPC-servere og linke disse til hinanden.

Download LinkMaster Manual

RedundancyMaster

 RedundancyMaster øger tilgængeligheden på dataindsamlingen via redundans på datakilder.

Download RedundancyMaster Manual

ClientAce

ClientAce er et "Application Program Interface" som gør det enkelt at skabe applikationer med OPC-klient grænseflade.

Download ClientAce Manual