REPORT PLUS

ReportPlus er idag markedets bedste værktøj til standard- såvel som kundetilpassede rapporter baseret på data fra SRO/SCADA iFIX samt Historian data.

 

ReportPlus er en afprøvet og gennemtestet løsning for standardrapporter

Idag stilles der store krav til at leverere korrekte og opdaterede proces- og produktionsrapporter. Kravet kommer fra myndigheder, produktionsledelsen og endda fra driftspersonalet.

ReportPlus er den foretrukne løsning i mange branscher fordi standardrapporter og skabeloner giver en hurtig og sikker implementation.

Gør som hundredevis af andre kunder..

..vælg Report Plus til dine rapporteringsbehov.

Ulf Yngvesson, Business Development Specialist, Novotek AB

ReportPlus leverer opdaterede rapporter i realtid

Realtidsrapporter kan være f.eks års-, måneds-, uge-, dags- eller time-rapporter.

ReportPlus har færdige forbindelser i realtid til alle sine datakilder. Rapporterne er altid baseret på de senest tilgængelige data.

Stærke funktioner som giver data i den rette sammenhæng/kontekst. Dette uanset om aggregeringen sker på tid eller på hændelse, f.eks. batch.

Et alment problem i processrapportering er, at de indsamlede data ikke altid er valide. Detta kan bero på fejl i sensorer, kalibreringsfejl, kommunikationsafbrydelse etc. ReportPlus håndterer alt dette ved både at kunne ekskludere og markere data som ikke valide, og desuden at give mulighed for at kunne korrigere rådata, forudsat at man har rettighederne til det. Alle korrektioner og tidligere værdier gemmes og kan præsenteres i rapporterne.

 

Åbent og fleksibelt rapportdesign giver dig lige netop de rapporter du måtte ønske.

ReportPlus giver dig et åbent produkt på flere niveauer og er en fremtidssikker løsning.

» ReportPlus anvender GE Historian´s datalager. Det er herfra at der er mulighed for at opsamle data via iFIX, OPC DA, OPC AE, OPC UA, filer, OSI PI etc.
» ReportPlus rapporter er webbaserade rapporter, som enkelt og nemt kan integreres i SRO anlægget eller SCADA systemet eller på intranettet.
» ReportPlus rapporter kan enkelt og nemt kan integreres med SQL-database(r) hvilket giver mulighed for rapporter, der inkluderer alle data, der måtte behøves.
» ReportPlus datalager er et plug-in i Microsoft SQL server. Det betyder at proces- og produktionsdata kan tilgås med værktøjer baseret på SQL. Dette kan f.eks. være BI-værktøj som Qlikview eller Power BI eller f.eks. MatLab.
» Har du ikke alle data tilgænglig? ReportPlus kan sågar anvendes for indtastning af manuelt aflæste data eller f.eks laboratoriedata. Disse data bliver efterfølgende automatisk lagt ind i arkiverne med den rette tidsstempling. Novotek tilbyder også en smartphone-app  til aflæsninger af målere (med QR kode identifikation), der automatisk logges i historikken, og hvor tidligere målinger vises under aflæsningen.

Erfaring giver hurtig og effektiv implementation

Novotek tilbyder en gennemprøvet løsning til mange brancher med standardrapporter og skabeloner, hvilket giver en hurtig og sikker installation og implementation.

Mange af vore kunder har en kombination af nedenstående behov:

Vandbehandlings- og spildevandsrapport

» Processrapporter fra værket inkl. energiforbrug.
» Balancerapporter for indkommende og udgående rentvand eller procesvand.
» Rapporter för labbvärden kombinerat med processvärden Rapporter for laboratoriemålinger kombineret med procesværdier.
» Pumpestationsrapporter inkl. drifttid, antal starter, antal ventilslag etc.
» Rapport for nedbørmængder.


Energianlægsrapport

» Produktionsrapporter inkl beregning af energimængder.
» Rapport for anlægsudnyttelse på individuelle produktionsenheder.
» Alarmrapporter i overenstemmelse med EEMUA 191 og ISA 18.2


Fødevarerapport

» Balancerapporter for energi, vand, damp og trykluft. Fuld support for at håndtere måleværker.
» Normer for produktionen f.eks. energianvendelse  per ton produceret mængde. 
» Batchrapporter med integration af processvariable, energiforbrug, råvareforbrug og alarmer inkl. henvisninger til den enkelte batch og det enkelte trin. 
» Produktionscertifikater for batchproduktion
» Tankrapporter
» OEE rapportering

Downloads

Produktblad - Produktionsrapportering inom vatten och avlopp (SV)

Flexibel, enkel och kundanpassad rapportering och analys för Vatten- och Avloppsanläggningar.

Download

Customer Story - Grycksbo Paper (EN)

To be able to handle environmental and energy reports in an efficient way Grycksbo AB use the Report Plus product.

Download

Factsheet - ReportPlus (EN)

Targeting the variety of reporting requirements in the process and production industries, Novotek Report Plus delivers powerful standard and custom web reports for Proficy Historian.

Download

Factsheet - ReportPlus (EN)

En sikker rapporteringsløsning. Rapporter baseret på alle data fra proces og produktion.

Download