Novotek er en omfattende kursusvirksomhed. De fleste kurser er standardkurser og omhandler emner omkring anvendelse og brug af Proficy iFIX, VBA og Proficy Historian, men vi tilbyder også specialkurser til f.eks. IdusIS, NovotekReport, OPC, OPC UA og andet efter ønske. Nedenfor ses en kort beskrivelse, af vores mest populære kurser. Download kursuskataloget, hvis du vil se alle de kurser vi tilbyder, samt datoer. 

Kursusplan & information

Kurserne har til formål at give orientering om og kendskab til PC baserede operatør- og informationssystemer til industrielle automationsopgaver, deres opbygning, virkemåde og anvendelsesmuligheder. Kurserne er praktisk orienteret og indeholder en række praktiske øvelser. Alle kurser forudsætter, at kursisten er vant til at arbejde med PC'ere og har et rimeligt kendskab til Windows.

U201 Proficy iFIX Grundkursus (4 dage)
Grundlæggende kursus med bred gennemgang af systemopbygning, virkemåde og funktionsmoduler. 
Kurset henvender sig til nye brugere af iFIX samt brugere med kendskab til iFIX.

 • Arkitektur
 • System konfiguration
 • I/O Drivere
 • OPC Klient/Server
 • WorkSpace
 • Proces Databasen
 • Digitale Tags
 • Analoge Tags
 • Tag Groups 
 • Grafik
 • Billedopbygning
 • Animation
 • Alarmer
 • VBA i iFIX 
 • Historik og datalogning
 • Real Time Trending 
 • Sikkerhed
 • Scheduler

U203 Proficy iFIX fortsættelse 1 (Avanceret kursus) (4 dage)
Udvidet kursus med grundig gennemgang af de avancerede funktionaliteter og muligheder iFIX byder på. 
Kurset henvender sig til erfarne brugere af iFIX. 

 • Arkitektur
 • OPC Klient/Server
 • Proces Databasen 
 • ODBC 
 • ODBC Drivers
 • Visual Basic for Applications
 • SQL Blocks
 • ActiveX 
 • VisiconX 
 • Rapporter
 • Rapportering med VBA 
 • Redundans
 • LAN Redundans

U204 Proficy iFIX fortsættelse 2 (VBA kursus) (4 dage)
Kursus der giver en grundlæggende viden om Visual Basic for Applications (VBA) i iFIX. Kurset henvender sig til brugere, der har et vis kendskab til iFIX workspace. 

 • VBA Miljø  
 • Objekter  
 • Variabler og Konstanter  
 • Procedurer og Funktioner
 • Scopes  
 • Fejlsøgning  
 • Fejlhåndtering  
 • Introduktion til Formularer   
 • Kontrol af VBA Kode  
 • Integrerede Objekter  
 • iFIX Automation  
 • Automation  
 • ActiveX, Linkning og Integration  
 • Relations Databaser  

U811 Proficy Historian kursus (2 dage)
Grundkursus der giver et godt kendskab til Historian, og gør kursisten i stand til at opbygge og arbejde med Historian.  Kurset henvender sig til nye brugere.  

 • Opbygning
 • Historian Administrator
 • Historian Collector: iFIX Collector
 • Historian Collector: OPC og Fil Collectorer
 • Historian Server
 • Historian Excel Add-in
 • Historian klienter 
 • Historian Excel Add-in 
 • Konvertering
 • Historian SDK
 • Historian Sikkerhed

U501 Kepware Grundkursus (2 dage) 
Grundkursus der detaljeret gennemgår KepserverEX platformen.  Kurset henvender sig til nye brugere.  

 • Opbygning
 • Produktdemonstration
 • Forbindelse til andre programmer og hardware
 • Optimering af kommunikation
 • Fejlfinding
 • KepserverEx
 • OPC UA tunnel 
 • Taglink 
 • Database-forbindelse
 • OPC


Bestilling
Kursusbestilling kan sendes via e-mail til info@novotek.dk eller foretages direkte pr. telefon 43 43 37 17. En bekræftelse på bestillingen sendes til vedkommende.

Kursusudgifter, fakturering og logi
Kursusudgifterne faktureres ved bestilling og skal være betalt inden kursusafholdelsen. Betaling i DKK. Frokost og kaffe indgår i kursusprisen. Der vil blive lagt moms til samtlige priser. Kursusdeltagerne står selv for hotelbookning, transport osv., hvis intet andet er aftalt.

Kursusgaranti
Novoteks kursuscenter har som målsætning at holde kurser af høj kvalitet. Hvis en deltager kan påvise, at kurset ikke er det rette eller, at det ikke har omfattet det angivne indhold, har denne mulighed for at tage et andet kursus. Kursusdeltageren har ret til, uden ekstra omkostninger, at deltage i samme eller et mere relevant kursus ved en senere lejlighed efter aftale. Det er dog nødvendigt, at dette krav stilles af deltageren selv under kurset.

Afbestilling og aflysning
Kursusdeltagere, der afbestiller senere end to uger før kursusstart, bliver afkrævet det fulde kursusbeløb. Hvis der afbestilles to-fire uger før kursusstart, afkræves der det halve beløb. Der afkræves ingen kursusudgifter ved tidligere afbestilling. Ombestilling eller flytning af kursus skal ske senest to uger før kursusstart, da hele kursusudgiften ellers vil blive afkrævet. Din plads på kurset kan dog gives til en anden. Novotek forbeholder sig retten til at aflyse kurser ved for lavt deltagerantal, sygdom eller anden hændelse uden for virksomhedens kontrol. Ved aflyst kursus tilbyder vi plads på et senere kursus.

Logi
Kursusdeltagerne sørger selv for hotelreservation, rejsen osv. Kontakt Novotek, hvis information om hoteller ønskes.

Kursusplan & information

Udfyld din e-mail adresse nedenfor, hvorefter du frit kan downloade alle dokumenter fra Novoteks side:

Kursusplan for 2021 findes her

 

 

What do you want to do ?
New mail
Second Text Block

What do you want to do ?
New mail
Testimonial Text 1

What do you want to do ?
New mail
Testimonial Text 2

What do you want to do ?
New mail
Testimonial Text 3

What do you want to do ?
New mail
Testimonial Text 4

What do you want to do ?
New mail
Testimonial Text 5

What do you want to do ?
New mail
Extra TextBlock 1

What do you want to do ?
New mail
Extra TextBlock 2

What do you want to do ?
New mail
Extra TextBlock 3

What do you want to do ?
New mail
Extra TextBlock 4

What do you want to do ?
New mail
Extra TextBlock 5

What do you want to do ?
New mail
Extra TextBlock 6

What do you want to do ?
New mail
Extra TextBlock 7

What do you want to do ?
New mail
Extra TextBlock 8

What do you want to do ?
New mail
Extra TextBlock 9

What do you want to do ?
New mail
Extra TextBlock 10

What do you want to do ?
New mail
Download File 1

What do you want to do ?
New mail
Download File 2

What do you want to do ?
New mail
Download File 3

What do you want to do ?
New mail
Download File 4

What do you want to do ?
New mail
Start page box text

What do you want to do ?
New mail