Teamviewer download her

Forkortelser er både til glæde og besvær. Mange kommer fra det engelske sprog, og i takt med globaliseringen møder vi flere og flere af disse. I det følgende har vi samlet de vigtigste forkortelser fra automationsbranchen, og skulle du savne en eller flere, er hjemmesiden www.whatis.com et omfattende teknologileksikon.

Udtryk  Betydning 
ActiveX  Programkomponent, som udfører en givet funktion og giver brugerne adgang til et antal egenskaber, som i visse situationer kan påvirkes sådan, at komponenter f.eks. ændrer farve. Kan være skrevet i forskellige programsprog og Microsoft Word er et eksempel på en ActiveX-komponent. 
APC  Advanced Process Control
Avanceret processkontrol, hvor der bl.a. anvendes modeller og simulering for at optimere produktionsparametrene.  
COM/DCOM  Microsoft-udviklet model for programopbygning og -kommunikation 
CPU  Central Processing Unit
Central enhed i PLC'en, hvor logik og kontrol køres. 
DCS  Distributed Control System
Består sædvanligvist af PLC'er og HMI/MMI 
ERP  Enterprise Ressource Planning
Administrativt system til ressourceplanlægning. Kan indeholde logistikfunktioner, såsom indkøb og lagerstyring, økonomi, kunderegistre, personaleinformation etc. Kan kobles mod PAS. 
HMI  Human Machine Interface
Menneske-Maskin-Grænseflade, operatørstation. Præsentation af procesgrafik med dynamisk procesinformation, alarmer og historiske trendkurver, rapporter m.m. Operatører kan styre produktionen og påvirke parametre som set-punkter i regulatorer. 
I/O  Input/Output
Indgangs-/udgangsmodul til signaler fra instrumenter, aktuatorer, analysatorer osv. 
JIT  Just in time
"Akkurat-i-tide"-princippet, som går ud på at minimere lagerbeholdning og forbedre cashflowet.  
MES  Manufacturing Execution System
Produktionsstyringssystem med overordnede funktioner som produktionsplanlægning, omfattende rapportering, analysefunktioner, statistik, overvågning af uplanlagte nedetider osv. 
MMI  Man-Machine-Interface
Mand-Maskin-grænseflade, ældre udtryk for HMI. 
ODBC  Open DataBase Connectivity
Standard for databaseadgangsmetode, som muliggør dataoverførsel mellem forskellige typer applikationer. Udviklet af SQL Access-gruppen.  
OPC  LE (Object Linking & Embedding) for Process Control
Standard for udveksling af data mellem automationssystemer fra PLC'er, HMI/MMI og MES. 
PAS  Process Automation System
Procesautomationssystem, som indeholder HMI/MMI/SCADA og MES. Kan kobles mod ERP  
PLC  Programmable Logic Controller
Programmerbar logisk styring. Enhed udviklet til realtidsstyringsopgaver.  
RTU  Remote Terminal Unit
Distribueret enhed primært for dataopsamling af signaler indenfor vand og afløb, rørledninger osv. 
SCADA  Supervisory Control And Data Acquisition
Overordnet kontrol og dataindsamling. Benyttes ofte i forbindelse med centrale systemer for kontrol og overvågning. Er også udtryk for store HMI/MMI-systemer med egen database. 
SPC  Statistical Process Control
Statistisk proceskontrol, hvor historiske data bruges til at se på udvikling og trends. Kan  
SQL  Structured Query Language
Standard computersprog, som bruges til at hente og opdatere data i databaser. 
VBA  Visual Basic for Applications
Scriptsprog udviklet af Microsoft til applikationer og skærmbilleder. Benyttes bl.a. i Microsoft Word og Excel samt GE Intelligent Platforms automationsløsninger.