Hvordan ser man hvilken bruger, der er logget på - iFix < 4.0?

Følgende script giver mulighed for at vise hvilken bruger, der er logget på. Der bruges 3 globale variable til hhv. login-navn, brugernavn og brugergruppe.

Private Sub SecurityWatch_OnTimeOut(ByVal lTimerId As Long)   
Dim sUserID As String   
Dim sUserName As String   
Dim sGroupName As String    
Call System.FixGetUserInfo(sUserID, sUserName, sGroupName)   
User.SecurityLoginName.CurrentValue = sUserID   
User.SecurityFullName.CurrentValue = sUserName   
User.SecurityGroup.CurrentValue = sGroupName 
End Sub

Man kan desuden lave et script, der automatisk logger en bestemt bruger på. Det kunne f.eks. være en 'Logout'-knap, der sikrer at nederste niveau et en "gæstekonto".

Private Sub SecurityLogout()    
If user.SecurityLoginName.CurrentValue <> "GUEST" Then  
     System.FixLogout      
Call System.FixLogin("GUEST", "GUEST")   
End If 
End Sub