Hvordan tager man fat i alle objekter på et billede i iFIX ?

Private Sub CommandButton1_Click() Dim oPic As Object Dim oShape As Object   
Set oPic = Application.ActiveDocument.Page   
For Each oShape In oPic.ContainedObjects     
If Left(oShape.Name, 5) = "Group" Then '      
 ' Her indsættes koden, der skal udføres på de valgte objekter. F.eks. synlighed      
 oShape.Visible = False    
 End If  
 Next oShape 
End Sub