Hvordan udskrives et skærmbillede

Der er 3 metoder til at udskrive det aktive skærmbillede (Eksemplerne er taget fra KB artikel I012757):

 Private Sub CommandButton1_Click()  
'must be a lower case p to prevent the print 
'configuration screen from staying open send an enter.
SendKeys "^p" 
SendKeys "~" 
End Sub   
 
Private Sub CommandButton1_Click()    
SendKeys "%FP"    
 'to prevent the print configuration screen from staying open send an enter.   
SendKeys "~" 
End Sub  
 
Private Sub CommandButton1_Click()   
Application.ActiveDocument.printout 
End Sub