Hvordan laver man en "watchdog" på PLC kommunikationen?

En "watchdog" på PLC'en kan sikre at kommunikationsudfald opdages uden at hele alarmlisten fyldes med "COMM" alarmer. Man bruger oftest følgende procedure med parameteren "C" på WSACTASK.EXE, hvormed standard kommunikationsalarmer slås fra.


  • Lav en inputblok (DI eller AI), der læser en vilkårlig adresse i PLC’en. HUSK at ENABLE blokkens alarmer.
  • Lav en EV blok, som sættes i kæde efter input blokken. Den konfigureres som vist herunder.

IF ALARM = COMM
THEN CLOSE COMM_ALM
ELSE OPEN COMM_ALM  • Lav COMM_ALM (skal være en DO blok) og brug en ledig SIM adresse


Hvis kommunikationen til plc’en falder ud vil COMM_ALM skifte til 1 ellers er værdien 0. Skal der genereres en alarm på kommunikationssvigtet følg vejledningen i pkt. 4.

  • Lav en DI blok med samme SIM adresse som COMM_ALM og vælg ’Close’ som alarm tilstand. HUSK at ENABLE blokkens alarmer.


Nu vil kommunikationsudfald blive vist med en enkel alarm i alarmlisten.