Download the reports as PDF

(Only in Swedish)


2021
Delårsrapport jan-mars 2021

2020
Årsredovisning och
Bolagsstyrningsrapport 2020

Bokslutskommuniké 2020
Delårsrapport jan - sep 2020
Halvårsrapport jan - juni 2020
Delårsrapport jan - mars 2020

2019
Årsredovisning och
Bolagsstyrningsrapport 2019
Bokslutskommuniké 2019
Delårsrapport jan - sep 2019
Halvårsrapport jan - juni 2019
Delårsrapport jan - mars 2019

2018
Årsredovisning och
Bolagsstyrningsrapport 2018
Bokslutskommuniké 2018
Delårsrapport jan - sep 2018
Halvårsrapport jan-juni 2018
Delårsrapport jan-mars 2018

2017
Årsredovisning och
Bolagsstyrningsrapport 2017
Bokslutskommuniké 2017
Delårsrapport jan-sept 2017
Halvårsrapport jan-juni 2017
Delårsrapport jan-mars 2017

2016
Årsredovisning och
Bolagsstyrningsrapport 2016

Bokslutskommuniké 2016
Delårsrapport jan-sept 2016
Halvårsrapport jan-juni 2016
Delårsrapport jan-mars 2016

2015
Årsredovisning och
Bolagsstyrningsrapport 2015

Bokslutskommuniké 2015
Delårsrapport jan-sept 2015
Halvårsrapport jan-juni 2015
Delårsrapport jan-mars 2015

2014
Årsredovisning och
Bolagsstyrningsrapport 2014

Bokslutskommuniké 2014
Delårsrapport jan-sept 2014
Halvårsrapport jan-juni 2014
Delårsrapport jan-mars 2014

2013
Årsredovisning och
Bolagsstyrningsrapport 2013

Bokslutskommuniké 2013
Delårsrapport jan-sept 2013
Halvårsrapport jan-juni 2013
Delårsrapport jan-mars 2013

   

2012
Årsredovisning och
Bolagsstyrningsrapport 2012

Bokslutskommuniké 2012
Delårsrapport jan-sept 2012
Halvårsrapport jan-juni 2012
Delårsrapport jan-mars 2012

2011
Årsredovisning och
Bolagsstyrningsrapport 2011

Bokslutskommuniké 2011
Delårsrapport jan-sep 2011
Halvårsrapport jan-juni 2011
Delårsrapport jan-mars 2011

   

2010
Årsredovisning och Bolagsstyrnings-
rapport 2010

Bokslutskommuniké 2010 jan-dec 2010
Delårsrapport jan-sep 2010
Halvårsrapport jan-jun 2010
Delårsrapport jan-mar 2010

2009
Årsredovisning 2009
Bokslutskommuniké 2009
Delårsrapport jan-sep 2009
Halvårsrapport jan-jun 2009
Delårsrapport jan-mar 2009
   

2008
Årsredovisning 2008
Bokslutskommuniké 2008
Delårsrapport jan-sep 2008
Delårsrapport jan-jun 2008
Delårsrapport jan-mar 2008

2007
Årsredovisning 2007
Bokslutskommuniké 2007
Delårsrapport jan-sep 2007
Delårsrapport jan-jun 2007
Delårsrapport jan-mar 2007

   

2006
Årsredovisning 2006
Bokslutskommuniké 2006
Delårsrapport jan-sep 2006
Delårsrapport jan-jun 2006
Delårsrapport jan-mar 2006

2005
Årsredovisning 2005
Bokslutskommuniké 2005
Delårsrapport jan-sep 2005
Delårsrapport jan-jun 2005
Delårsrapport jan-mar 2005

   
2004
Årsredovisning 2004
Bokslutskommuniké 2004
Delårsrapport jan-sep 2004
Delårsrapport jan-jun 2004
Delårsrapport jan-mar 2004
2003
Årsredovisning 2003
Bokslutskommuniké 2003
Delårsrapport jan-sep 2003
Delårsrapport jan-jun 2003
Delårsrapport jan-mar 2003
   
2002
Årsredovisning 2002
Bokslutskommuniké 2002
Delårsrapport jan-sep 2002
Delårsrapport jan-jun 2002
Delårsrapport jan-mar 2002
2001
Årsredovisning 2001
Bokslutskommuniké 2001
Delårsrapport jan-sep 2001
Delårsrapport jan-jun 2001
Delårsrapport jan-mar 2001
   
2000
Årsredovisning 2000
Bokslutskommuniké 2000
Delårsrapport jan-sep 2000
Delårsrapport jan-jun 2000
Delårsrapport jan-mar 2000
1999
Årsredovisning 1999
Bokslutskommuniké 1999
Delårsrapport jan-sep 1999
Delårsrapport jan-jun 1999
Delårsrapport jan-mar 1999

Prospekt inför börsintroduceringen...