Novotek toimii Wurldtech-tietoturvaratkaisujen toimittajana Pohjois-Euroopassa. Wurldtech täydentää tarjontaamme erinomaisesti, sillä voimme jatkossa tarjota sovellusten ja komponenttien lisäksi tietoturvan asiakkaillemme.

Teollisen internetin ja IoT:n aikana teollisuuden laitteet verkottuvat kiihtyvällä tahdilla ja ennen usein eristetyt prosessi- ja automaatioverkot yhdistetään toimiisto- ja julkisiin verkkoihin. Lisäksi prosessiverkoissa saattaa olla erillisiä mobiiliyhteyksiä etävalvontaan tai tiedonkeruuseen. Lisäksi muutosten aikana verkkoihin liitytään PC:illä, joista voi olla yhteys julkisiin verkkoihin. Muun muassa nämä tekijät johtavat siihen, että tietoturvaan on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota myös automaatioverkoissa.

Lataa infograafi >>

Perinteinen IT-maailman tietoturva pyrkii ensisijaisesti tietojen saatavuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseen. Tämä ei kuitankaan ole päällimmäisenä tavoitteena tuotannossa (Operational Technology, OT). OT-maailmassa tärkeintä on prosessien jatkuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen. Ei ole sallittua että jokin ulkopuolinen taho pääsee ohjaamaan esimerkiksi energiantuotantoa tai vedenjakelua. Kyseessä on yritysten liiketoiminnan jatkuvuuden lisäksi mm. huoltovarmuus ja yhteiskunnan sujuvan toiminnan varmistaminen. Tämän johdosta OT-maailtaan tarvitaan omat tietoturvaratkaisut. Wurldtech esimerkiksi tukee automaation kommunikointiprotokollia (kuten modbus) komentotasolla, joten suojaukset voidaan toteuttaa hyvinkin tarkoiksia ja estää kaikki tarpeeton liikenne.

Emme ole turvassa hyökkäyksiltä. Julkisuudessa raportoidaan enenevissä määrin hyökkäyksistä teollisuuslalitoksia kohtaan. Tämän lisäksi valtaosa tapahtumista ei päädy julkisuuteen asti. Näinollen asian syhteen onkin toimittava ennen kuin tapahtuu mitään vakavaa.

Lataa kuvaus Wurldtech-tietoturvaratkaisusta >>

Wurldtechin WWW-sivuille >>

Kaipaatko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä p. 020 795 9450 tai info@novotek.fi