Teollisuuden kommunikointiratkaisujen tarjoaja Kepware on ollut aktiivisesti mukana LOGIIC-ohjelmassa (Linking the Oil and Gas Industry to Improve Cybersecurity). Ohjelman tarkoituksena on testata teknologioita, jotka parantavat kriittisten järjestelmien kyberturvallisuutta.

LOGIIC-ohjelman tutkimusprojektissa nostettiin esiin tekijöitä, joita tulisi ottaa huomioon, kun harkitaan tiedonsiirtoa kriittisten järjestelmien välillä reaaliaikaisesti. Kepwaren OPC-tunnelointiratkaisua testattiin projektin aikana. Tunnelointi mahdollistaa sujuvan tiedonsiirron kommunikoitaessa eri palvelimien ja verkkojen kesken.

Linkki Kepwaren lehdistötiedotteeseen

Kepware tarjoaa tietoturvallisia kommunikointiratkaisuja teollisuudelle. Se mahdollistaa IoT- ja tiedonkeruusovellusten toteutuksen tarjoamalla liitynnät ja kommunikoinnin laitteiden ja järjestelmien välille.

Maailman riippuvuus energiamarkkinoista tekee mm. öljy- ja kaasuteollisuudesta yhden houkuttelevimmista kohteista kyberhyökkäyksille. LOGIIC-ohjelma pyrkii omalta osaltaan parantamaan kyberturvallisuutta eri tahojen välisen tutkimusyhteistyön myötä.

Lue lisää LOGIIC-ohjelmasta

LOGIIC-ohjelman esittelyvideo

Linkki projektiraporttiin