Pystymme tarjoamaan kehittyneen ja kilpailukykyisen ratkaisun useimpiin automaation tarpeisiin. Valintaa tehtäessä nousee erilaisia vaatimuksia, joista useimmat, kuten väyliin, io-tyyppeihin, laajennettavuuteen ja ohjelmointitapoihin liittyvät, ovat helppoja saavuttaa. On kuitenkin iso joukko vaatimuksia, jotka jäävät huomioimatta, mutta ne täyttämällä voitaisiin saada merkittäviä etuja käytettävyyden parantumisessa, kokonaiskustannusten alenemisessa ja projektoinnin nopeutumisessa. Seuraavassa joukko vaatimuksia, joihin me pystymme tarjoamaan parhaan ratkaisun.
 

Uusia ideoita PC-pohjaiseen ohjaukseen

PC-pohjainen ohjaus ei ole saavuttanut vielä takavuosina ennustettua laajuutta. Monissa tapauksissa on törmätty ennakkoluuloihin, joita asetetaan milloin PC-tekniikan käyttöiälle, milloin käyttöjärjestelmän luotettavuudelle, ja joskus myös pelätään liian nopeaa muutostahtia tekniikassa. PC-pohjaiseen ohjaukseen ratkaisumme on PACSystems RXi  -tuoteperhe. Sen ainutlaatuinen ominaisuus on modulaarisuus ts. pinottavuus, jossa kontrolleri, PC ja näyttö linkittyvät sisäisen väylän kautta toisiinsa. PACSystems Controller on sovitettu logiikkakäyttöön. Siinä on oma reaaliaikakäyttöjärjestelmä, joka tarjoaa luotettavan alustan logiikkasovellukselle. Se sisältää tarvittavat väyläliitännät io:n liittämiseen.  Kun ohjauksessa tarvitaan PC:n ominaisuuksia, voidaan Controllerin päälle asentaa modulaarinen teollisuus-PC. Yhdistetyt laitteet kommunikoivat keskenään huippunopean ja reaaliaikaisen väylän kautta. Teollisuus PC on varustettu SSD kovalevyllä, väyläliitännöillä ja Windows-käyttöjärjestelmällä tarjoten tutun alustan erilaisille sovelluksille. Pisteenä modulaarisen rakenteen päälle voidaan asentaa LCD-näyttö käyttöliittymäksi.
 

Helppoa liitettävyyttä ja toimivaa yhteensopivuutta

Liittyypä järjestelmä ylemmälle tasolle vaikka Ethernetillä tai sarjaliikenteellä, pystymme tarjoamaan niihin erilaisia yhteyskäytäntöjä (protokollia).  Samoin tarjoamme helpon liitettävyyden myös muihin PLC-tason laitteisiin, kuten vaakoihin, analysaattoreihin, viivakoodinlukijoihin jne. Vakioprotokollien lisäksi sarjaliikennekortin tukeman SPL-kielen (Serial Protocol Language) avulla voidaan laite kuin laite liittää järjestelmän osaksi. Logiikkatasolla tuemme seuraavia Modbus/TCP (Server/Client), SRTP, EGD, SNTP, FTP, Modbus RTU (Master/Slave), CCM, Serial I/O, DNP3 (Master/Slave). Tulossa on myös IEC61850 Client ja DNP3 Ethernet (Master/Outstation) -protokollat.

Tuemme myös tärkeimpiä kenttäväyliä, joista lisätietoa web-sivujemme Tuotteet-osiossa.

Monet analogiayksikkömme tukevat myös HART-protokollaa, jolla voidaan lisätä älykkyyttä järjestelmän ja kenttälaitteen välille.
 

Vaivatonta sovittaa valvomo- ja tiedonkeruutasolle

Edustamiemme valvomo-ohjelmistojen (Proficy) mukana tulevat ilmaiseksi kaikki ajurit GE:n logiikoiden liittämiseen.  Kun tarvitaan tarkkaan aikaleimattua tietoa, on ratkaisu silloin SOE, joka on esitelty omassa jaksossa.

Kun logiikan ja valvomon välille tarvitaan determinististä huippunopeaa yhteyttä, tarjoamme siihen CMX-väylään pohjautuvaa ratkaisua, joka perustuu 2,1 Gb/s kuituväylään.
 

Tehokkuutta ohjelmointiin

Proficy Machine Edition (ME) on yksi yhteinen työkaluohjelmisto kaikille GE:n automaatiojärjestelmille. Sen käytön oppii hetkessä ja kokenut ohjausjärjestelmäosaaja jopa ilman perehdyttämiskoulutusta. Jos hallitsee logiikkaohjelmoinnin, on kynnys ME:n käyttöön matala ohjelmiston loogisen rakenteen ja toiminnallisuuden ansiosta.
 

Joustavuutta järjestelmän uusimiseen (migraatio)

Yksi tärkeimmistä vaatimuksista tänä päivänä on joustava siirtyminen uudemman sukupolven tuotteisiin. Uuteen järjestelmään siirtymiseen on syynä vanhan järjestelmän vikatiheyden kasvu, varaosien heikentynyt saatavuus, taloudellisen käyttöiän loppuminen tai uusien ominaisuuksien tarve. Olipa syy mikä tahansa, on tärkeää, että uuteen järjestelmään voidaan mennä vaiheittain ja monesti myös I/O-kaapelointia vaihtamatta. On hyödyllistä, jos käytössä oleva sovellus voidaan siirtää uuteen mahdollisimman pienin sovellusmuutoksin.

Tarjoamme helpon tien järjestelmäpäivityksiin. Esimerkiksi Series 90-70 -järjestelmä voidaan vaihtaa ilman johdotusmuutoksia ns. muunnoskehikon avulla PACSystems RX3i –järjestelmäksi. Samoin Series 90-30 -järjestelmän I/O-kortit ovat siirrettävissä PACSystems RX3i –järjestelmään sellaisenaan. Molemmissa tapauksissa sovellusohjelmistot ovat siirrettävissä kivuttomasti järjestelmästä toiseen.

Nykyisten PACSystems-tuotteiden sovellukset ovat siirrettävissä 1:1 laitteesta toiseen. Jos sovellus on rakennettu symbolisilla osoitteilla, ei tällöin tarvita edes I/O-osoitteiden muutoksia.
 

Mukautuvuutta vaikeisiin ympäristöolosuhteisiin

Ohjausjärjestelmämme tarjoavat laajan käyttölämpötila-alueen, alkaen -40 °C:sta. VersaMax- ja RX3i-tuotteille on saatavilla erikoispinnoitettuja (Conformal coating) yksiköitä, jotka tarjoavat paremman ympäristösuojauksen vaikeissa olosuhteissa. PAC8000-tuotteet ovat korroosiosuojattuja ja ovat luokitettuja ankaraan G3-luokkaan (ISA S71.04 1985). Ota meihin yhteyttä, mikäli ohjausjärjestelmä tai sen osa sijaitsee haastavissa ympäristöolosuhteissa.
 

Korkeaa suorituskykyä

Ohjausjärjestelmän tehokkuuden mittarina käytetään usein keskusyksikön tehoa ja sen käskyjen suoritusaikoja. Nykyaikainen ohjausjärjestelmä koostuu keskusyksikön ja io:n lisäksi väyläyksiköistä sekä vaikkapa liikkeenohjausyksiköistä. Korttien välillä tiedot välittyvät emolevyn kautta, ja yksittäisen kortin nopeus menettää merkityksensä, mikäli emolevyn väylä muodostaa pullonkaulan tiedonsiirrolle. PACSystemsin käyttämän PCI-väylän välityskyky on 250-kertainen verrattuna tavanomaisiin, joten erilaisia väyläkortteja voidaan lisätä kehikkoon huoletta, ilman suorituskyvyn heikkenemistä.
 

Tarkkaa tapahtumien aikaleimausta

Meiltä löytyvät valmiit ratkaisut, kun tarvitaan tietoa tapahtumien aikajärjestyksestä. Automaatiojärjestelmissä käytetään yleensä kyselyihin perustuvia protokollia. Niissä valvomon laiteajuri lukee tilatietoja määritellyin aikavälein, ja tapahtumien, kuten hälytysten, aikaleima luodaan vasta valvomo-ohjelmistossa. Periaatteen takia kirjattujen tapahtumien kellonaika on epätarkka.  Kyselysyklin välissä tapahtuvat nopeat tapahtumat, kuten pulssit, jäävät kokonaan havaitsematta. Häiriötilanteissa yksi vika voi aiheuttaa hälytysten vyöryn, josta juuri tuon alkuperäisen aiheuttajan metsästäminen, ilman tietoa hälytysten tarkasta tapahtumajärjestyksestä, on mahdotonta. Ratkaisuksi tarjoamme ilmaisen SOE-sovelluksen (Sequence of Events), joka kirjaa tapahtumat aikaleimattuna 1 ms erottelutarkkuudella. SOE hoitaa myös eri logiikoiden kellojen synkronoinnin ja GPS-tahdistuksen. SOEn avulla voidaan varmistaa, että tapahtumat ja hälytykset kirjataan oikeille kellonajoille.
 

Kahdennusta parantamaan luotettavuutta

CPU-kahdennus on tarpeen, kun haetaan järjestelmälle parempaa luotettavuutta ja korkeampaa käytettävyyttä. Tyypillisiä kohteita kahdennetuille järjestelmille ovat esimerkiksi tunnelit, vesilaitokset, laivat ja tietokonetilat. Jos kahdennetut CPU:t sijaitsevat samassa kehikossa, on todennäköistä, että esimerkiksi tulipalossa molemmat CPU:t pysähtyvät. Ratkaisussamme CPU:iden etäisyys voi olla satoja metrejä, jolloin toiminta voidaan varmistaa epätavallisissakin tilanteissa.

Kahdennuksessa on myös tärkeää käyttää riittävän nopeaa synkronointia keskusyksiköiden välillä. Ratkaisussamme synkronointi tehdään jokaisella ohjelmakierroksella, jolla varmistetaan, että molemmat keskusyksiköt ovat koko ajan samassa tilassa ja ohjaavan CPU:n vaihto tapahtuu ilman ohjaushäiriöitä. Lisävarmuutta saadaan kahdentamalla synkronointiväylä ja vetämällä sen kaapelit eri reittejä.
 

Tehonsyötön kahdennusta tai lisätehon varmistamista

Tehonsyötön kahdennus takaa keskeytymättömän toiminnan siihen liittyvissä häiriö- tai vikatilanteissa. Lisävarmuutta saadaan, mikäli sähkönsyötöt tuodaan kahdesta eri syöttöpiiristä. Toisen syöttöpiirin sähkökatkos tai teholähteen rikkoutuminen ei aiheuta toimintakatkoksia. Vikatilanteessa teholähteen vaihto voidaan tehdä järjestelmän ollessa käynnissä.

Kehikon teholähteen kapasiteetti saattaa ylittyä silloin, kun yhteen kehikkoon joudutaan kalustamaan useita paljon tehoa kuluttavia moduuleja. Ongelma voidaan ratkaista lisäämällä toinen teholähde kehikkoon. Mahdollisuudella voidaan välttää lisäkehikoiden käyttötarvetta ja säästää asennustilaa.
 

Väylien kahdennus

Lisää luotettavuutta ja korkeampaa käytettävyyttä saadaan kahdentamalla väylät niin valvomoon kuin logiikoiden välilläkin. Ethernet-pohjaisella tekniikalla kahdennus on edullinen toteuttaa ja samalla voidaan valita rengas- tai tähtiverkko. Teknologia tarjoaa myös edullisen vaihtoehdon kuitupohjaisille yhteyksille.
 

Korttien vaihdettavuus lennossa (Hot Swap)

Korkean käytettävyyden sekä jatkuvien prosessien ohjausjärjestelmissä vaaditaan korttien vaihdettavuutta lennossa, kun järjestelmä on käynnissä. Ratkaisuissamme Hot Swap -ominaisuus on vakiona (RX3i, VersaMax ja PAC8000). Vaihdettava kortti saa ajoparametrinsa CPU:lta, joten vaihtaminen ei edellytä ohjelmointia tai muuta erikoisosaamista. Monissa kilpailevissa järjestelmissä lennossa vaihto ei ole ollenkaan mahdollista tai se vaatii erikoisrautaa, samoin vaihdettavuus saattaa koskea vain io-kortteja. Meidän ratkaisuissa lennossa voidaan vaihtaa myös väyläkortit, mutta yhtälailla powerit, mikäli ne on kahdennetut.
 

Monipuolista hajautusta Profinetilla

Profinet on reaaliaikainen Ethernet, joka on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Sen käyttö mahdollistaa nopean aikakriittisen tiedonsiirron deterministisesti, joten Profinet soveltuu mainiosti käytettäväksi myös hajautetulle I/O:lle tai liikkeenohjaukseen.

Profinet on käytettävissä PACSystems-tuoteperheen (RXi, RX3i, RX7i) tuotteille. Tällä hetkellä Profinet-hajautukseen soveltuvat VersaSafe I/O,  VersaMax I/O, PACSystems RSTi, PACSystems RX3i ja PAC8000. Käytännössä siis kaikenlaiset hajautusvaihtoehdot viipale-io:sta prosessi-io:hon saakka.

Pyydä ilmainen kartoituskäynti tai lisätietoja myynnistämme p. 0207 959 450 tai sähköpostitse info@novotek.fi

 

Maksuton kartoituskäynti

Maksuton kartoituskäynti

Tilaa maksuton kartoituskäynti tai web-esittely myynnistämme p. 0207 959 450 tai sähköpostitse info@novotek.fi