Novotekin kehittämät ohjelmistokomponentit on suunniteltu täydentämään ja laajentamaan standardiohjelmistojen, kuten Proficy iFIX ja Proficy Historian, ominaisuuksia. Lähtökohtana tälle kehitystyölle on ollut parantaa näiden tuotteiden käytettävyyttä ja soveltuvuutta asiakkaidemme tarpeisiin. Komponentit ovat kehitetty asiakkaiden vaatimusten mukaisesti eri sovellusalueille.

Oikealla listassa on ladattavissa esitteet näistä komponenteista. Osa komponenteista on saatavilla myös demoversiona testaamista varten. Lisätietoa myynnistämme. 

Novotekin ohjelmistokomponentit Proficy iFIX -ohjelmistolle

 • Novotek Alarm Control - iFIX-hälytysten ryhmitys ja salli/estä-ohjaus hiiren painalluksella.
 • Novotek Alarm Stats - Hälytyshistorian analysointi iFIX:stä.
 • Novotek Messenger - iFIX hälytysten siirto ulkopuolisille laitteille; sähköposti, fax, GSM jne.
 • Novotek SMS Direct Control - Erillinen moduli käytettäväksi Messenger-komponetin yhteydessä hälytysten siirtoon GSM-modeemilla ja ohjausten paramatrointiin, hälytysten kuittaukseen ja mittausarvojen esittämiseen tekstiviestein.
 • Novotek Runtime - Laitteiden käyntiaikojen seuranta.
 • Novotek Time Channels - Kalenteriperusteiset ohjaukset.
 • DUSFIX - IDUS kunnossapidon tietojärjestelmän ja iFIX:n integraatio.
 • Novotek Visual Time Channels - Joustava ja graafinen työkalu kalenteriperusteisien toimintojen konfigurintiin iFIX:lle ja OPC -servereille.

Novotekin ohjelmistokomponentit Proficy Historian -ohjelmistolle

 • Novotek Alarm Analysis - Hälytysten ja tapahtimien analysointi.
 • Novotek File Collect Connector - Automaattinen tekstitiedostojen muuntaminen Historianin File Collectorille sopivaksi.
 • Novotek Report Plus - Joustava web-pohjainen työkalu raporttien konfigurointiin. 
 • Novotek Trend View – Trendien katselu Proficy Historianiin tallennetusta tiedosta.
 • Novotek OPCHDA – Eri Client –sovellusten liittäminen Proficy Hisrtorianiin standardi OPC HDA –rajapinnan kautta.

Lisätietoja

Tunnista ongelma alueet Novotek Alarm Analysis -ohjelmistokomponentilla
Jos sinulla on ongelmia tunnistaa eniten hälytyksiä aiheuttavat kohteet tai jos haluat raportin kuinka monta ja mitä hälytyksiä on tapahtunut tietyllä alueella, niin Novotek Alarm Analysis ActiveX -komponentti auttaa sinua.
Lataa esite »