Rob-Ex APS

Rob-Ex Scheduler on visuaalinen ja interaktiivinen tuotannonsuunnittelun sekä -seurannan työkalu päivittäiseen käyttöön. Schedulerin avulla on mahdollista luoda sekä ylläpitää tuotantosuunnitelmia, jotka perustuvat tehtaan käytössä oleviin resursseihin sekä koneiden todellisiin kapasiteetteihin. Rob-Ex tarjoaa havainnollisen ikkunan laitoksen kaikkiin tuotantotilauksiin sekä resursseihin, mikä mahdollistaa nopean ja reaaliaikaiseen tilanteeseen perustuvan päätöksenteon.

Rob-Ex mahdollistaa ja tukee toteumatiedon keruuta tuotoannosta, jolloin saadaan reaaliaikainen tilannekuva tuotannosta ja sen etenemisestä. Mahdollisiin poikkeamiin voidaan reagoida viiveettä.

Rob-Ex Scheduler -ohjelmistoa voidaan käyttää itsenäisenä suunnittelun työkaluna. Lisäksi Rob-Ex Scheduler on liitettävissä saumattomasti muihin Proficy-tuotteisiin sekä yrityksen olemassa olevaan ERP-, MES- tai työajanseurantajärjestelmään.

Rob-Ex hienokuormitus APS

Toimialat

Rob-Ex tukee useiden eri toimialojen prosesseja. Rob-Ex on käytössä yli 600 yrityksessä lukuisilla eri toimaloilla. Poimintoja asiakasyritysten toimialoista:

 • Teknologiateollisuus
 • Metalliteolliisuus
 • Puunjalostus
 • Muovituoteteollisuus
 • Projektitoiminta
 • Kuluttajatuotteiden valmstus
 • Kemianteollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Palvelut
 • Elintarviketeollisuus
 • Rakennustuoteteollisuus
 • Ajoneuvojen valmistus

Katso esimerkki ruiskuvaluteollisuuden toimialaratkaisusta oheiselta videolta.

Reaaliaikaisen tuotannonsuunnittelun hyödyt:

 • Selkeä yleisnäkymä tuotannossa oleviin avoimiin tuotantotilauksiin
 • Tehokas menetelmä uusien tuotantotilausten suunnitteluun ja olemassa olevien tilausten aikatauluttamiseen
 • Tuotantotilausten valmistuksen simulointi erilaisilla skenaarioilla
 • Tarkka tieto tuotannon vapaasta kapasiteetista, työkuormasta, pullonkauloista sekä mahdollisista myöhästymisistä
 • Tehokkaampi päätöksenteko perustuen tarkkaan tuotantotietoon

Kysy lisätietoja myynnistämme p. 0207 959 450 tai sähköpostitse: info@novotek.fi