Pressutskick

Nedan regulatoriska pressutskick.

Novotek använder från och med q3 2023 Modular Finance som distributörskanal.

2022

Novotek AB: Novotek utser Helena Bramstorp till ny CFO Novotek AB / 72 Ändring av styrelse/ledning/revisor Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter...
2022-05-10 18:37 Novotek AB: Kommuniké från årsstämma Regulatory
Novotek AB: Kommuniké från årsstämma Novotek AB / 64 Kommuniké från årsstämma Spridning av Svenska Regulatoriska...
2022-05-10 16:00 Novotek AB: Delårsrapport Januari - mars 2022 Regulatory MAR
Novotek AB: Delårsrapport Januari - mars 2022 Novotek AB / 68 Kvartalsrapport Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från...
2022-04-19 11:10 Novotek AB: Årsredovisning 2021 publicerad Regulatory
Novotek AB: Årsredovisning 2021 publicerad Novotek AB / 60 Årsredovisning Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från...
2022-03-31 15:15 Novotek AB: Kallelse till årsstämma Regulatory
Kallelse till årsstämma Aktieägarna i NOVOTEK AB, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022 klockan 17.00 på...
Novotek AB / 72 Ändring av styrelse/ledning/revisor Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group. Utfärdaren...
Novotek AB / 73 Bokslutskommuniké Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group. Utfärdaren av informationen...

2021

2021-11-11 14:00 Novotek AB: Delårsrapport Januari - september 2021 Regulatory MAR
Novotek AB / 68 Kvartalsrapport Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group. Utfärdaren av informationen är...
Novotek AB / 72 Ändring av styrelse/ledning/revisor Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group. Utfärdaren...
2021-08-26 20:30 Novotek förvärvar aktier i bolag i Tyskland Regulatory
Novotek AB / 436 Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från...

Om Novotek / IR kontakt

Novotek AB (publ) är sedan 1999 noterat på börsen. Aktierna är för närvarande upptagna på Small Cap-listan vid den nordiska OMX-börsen. Novotekkoncernen grundades 1986 i Sverige och har idag främst sin verksamhet i Norden, Benelux-länderna, Schweiz samt Storbritannien och Irland.

Vid eventuella frågor, kontakta:


Tobias Antius, CEO och VD
0736 33 89 15
tobias.antius@novotek.com

Helena Bramstorp, CFO
0709 98 91 33
helena.bramstorp@novotek.com

 

Prenumeration på finansiell information