Energiproduksjon og distribusjon omfatter tjenester for både elektrisitet og oppvarming. Novotek har vært leverandør for dette segmentet siden slutten av 1980-årene. Novotek har vært særlig aktive i segmentet distribusjonsanlegg for oppvarming, hvor vi har hatt en svært konkurransedyktig SCADA-løsning.

I senere år har vi utviklet løsninger på dette feltet for å legge til rette for de nye EU-forordningene om handel med utslippskvoter som er innført for å redusere utslippene av CO2. Her har vi utviklet en løsning for å oppnå full overholdelse av kravene, inkludert datainnhenting og rapporter.

Novotek har også laget sanntidsløsninger for datainnhenting i store DCS-systemer med muligheter for sanntidsrapportering. Vi har i flere tilfeller kombinert dette med våre OPC-servere, for eksempel Masterbus 300.