Novotek-gruppen har et omfattende nærvær innenfor olje-, gass- og kjemisk industri. Med navn som Eka Chemicals, Akzo Nobel og National Oilwell på kundelisten kan vi med stolthet si at vi bidrar til disse selskapenes fortløpende forbedringsarbeid hver eneste dag. Innenfor dette segmentet har vi vært mest involvert i produksjonsstyringssegmentet. Vi har laget komplette løsninger for innhenting av historiske data til selskaper verden over.