Næringsmiddelindustrien er i de senere år pålagt en rekke nye regler, særlig fra EU. De er rettet mot å få på plass full sporbarhet i produksjonen. Vi har vært aktivt med i prosessen med å tolke og implementere regelverket i flere ulike næringsmiddelselskaper. Dette kommer i tillegg til vår vanlige forretningsaktivitet, hvor vi øker produktiviteten ved å implementere OEE-løsninger, sanntidsrapportering og SCADA-løsninger.

På området automasjonsløsninger er vi ekstremt aktive når det gjelder fornyelsesprosjekter for kundene våre, slik at de kan oppdatere anleggene sine. I slike prosjekter tar vi fullt ansvar for at løsningene er nøkkelferdige. Noen store kunder på dette området er Unilever og Kraft. Hos dem har vi laget komplette MES-løsninger, i mange tilfeller med full overholdelse av S88.

Vi har også utviklet komplette løsninger for sporing (tracking and tracing) gjennom hele produksjonsflyten. Disse løsningene er også basert på standard programvare, i tråd med vårt prinsipp om åpenhet.