Cellulose- og papirindustrien har vært et viktig felt for Novotek siden begynnelsen av 90-årene. Vi er fortsatt aktive på dette feltet, særlig innenfor løsninger for historiske data og sanntidsrapportering, men også prosessforbedringer.