Løsningene vi leverer, er alltid utarbeidet av våre beste ingeniører og basert på de beste produktene som finnes på markedet. Vi betrakter denne kombinasjonen som kjernen i vår evne til å levere de RETTE løsningene til våre kunder.

Vi arbeider i hovedsak innenfor to områder: Production Management og Automation Solutions.

Production Management omfatter alt fra datafangst og prosessdatabaser, MES (Manufacturing Execution Systems) og PIMS (Production Information Management System), avanserte planleggingssystemer til integrasjon mot ERP-systemer. På dette feltet leverer vi også løsninger for sporing (tracking and tracing), kvalitetsforbedring, batchanalyse, vedlikehold og OEE-løsninger. Alle våre løsninger er basert på ledende standard programvarepakker.

Automation Solutions omfatter alt fra I/O og bussløsninger til styre og overvåkning, operatørløsninger og mer ananserte DCS og batchsystemer. Vi leverer komplette og nøkkelferdige prosjekter! Alle våre automasjonsløsninger er basert på en åpen, lagdelt og skalerbar arkitektur som kan utvides i takt med våre kunders behov og som utnytter våre kunders eksisterende investeringer.

Vi vil ivareta våre kunders konkurransefortrinn! "Your Success is Our Goal"!