Optimaliser produksjonen ved å gjenkjenne mønstre for maskiner og utstyr med Analytics, AI og Machine Learning.

Analytics, AI og Machine Learning er betegnelser for automatisert dataanalyse. Med minimal påvirkning fra mennesker kan mønstre og avvik oppdages tidlig, og du kan gjøre viktige produksjonsendringer som optimaliserer din bedrift.


Har du data, men mangler konklusjoner? Da kan Analytics, AI og Machine Learning hjelpe deg.

Med Analytics, AI og Machine Learning kan produksjonsavvik i maskiner og utstyr raskt oppdages og kontrolleres. Du kan bli advart mot uønskede situasjoner som vibrasjoner i en motor, økende strøm- og ressursforbruk eller økende belastning. På grunnlag av historiske prosessdata gjøres beregningene automatisk, og du vil bli varslet ved avvik. Resultatet er redusert nedetid og forbedret kvalitet og fortjeneste.

Har din bedrift data, men mangler konklusjoner? Vi kan hjelpe deg å implementere et analyseverktøy som passer din bedrift. Novotek tilbyr alt fra klassiske analyseløsninger til ny teknologi basert på AI og Machine Learning.

Nøkkelen er å implementere en prosess for datautvinning

Du trenger en Data Scientist

Vår erfaring er at nøkkelen til suksessfull analyse oppnås med en Data Scientist. Det kreves dyp kunnskap om de ulike verktøyene og dets forskjellige fordeler og ulemper, samt en forståelse av industriell datainnsamling og prosesser. Novotek har et team av kunnskapsrike Data Scientists som kan hjelpe deg komme i gang med ditt analyseprosjekt.

Svært ulike verktøy for analyse

Vi har samlet et antall ulike verktøy for analyse. Disse inkluderer trendverktøy, statistisk basert modellering, modellbasert modellering og det siste innen AI-teknologi. Machine Learning kan være mange ting: Fra offline analyse og trending, til full nettbasert tvillingmodellering. Vi jobber sammen med GE og PTC om å samle og utvikle tilgjengelige verktøy. 

Hva er Data Science?

Prosessen vi har definert for å jobbe med data er en del av Data Science, siden all vitenskap skal være prosessbasert. Deretter må man lage en avhandling, hvor data bevises eller motbevises frem til datautfordringen er løst eller forbedret. Dette kan gjøres offline i et laboratorium, online på en enhet eller via digital tvillingteknologi.

Digitale tvillinger, der det fysiske og digitale konvergerer

En digital tvilling er en kraftig måte å sammenslå all tilgjengelig data om en hendelse eller ressurs inn i én modell. Denne modellen kan bli tillagt analyse, prosesser og annen informasjon som kommentarer og testprotokoller. Når du har et stort antall ressurser med sin egen digitale tvilling, kan du la moderne AI-verktøy kryssreferere og analysere driftsmønstre og resultater. Resultatene kan være overraskende!