Kontakt oss

Snakk med en spesialist

Jeg godkjenner herved Novoteks personopplysninger

Cyber Security innefor VA

Hvordan kan du være mobil og ha tilgang til alle data og likevel være sikker på at ingen hacker eller seg inn i systemet? Innenfor VA er mange systemer kritiske og konsekvensene av hacking potensielt meget store. Se hvordan OpShield sikrer ditt system.

Er du sikker på at ingen kan angripe eller "hacke" ditt anlegg?

cyber security nätverkskopplade enheter

De fleste vil svare 'JA' og glemmer samtidig at de fleste trusler ikke kommer utenfra, men i stedet kommer fra en infisert PC som kobles på nettverket. Den normale IT prosedyren vil være å blokkere og lukke nettverkstilgangen. Men hvordan lukker man et kjørende prosessanlegg innenfor VA? Det finnes en løsning.

OpShield er svaret! 

cyber security opshield
Nettverket er nødvendig og kan derfor ikke beskyttes på samme måte som tradisjonell IT. OpShield arbeider med segmentering av prosessnettverket samt en baseline for all trafikk på nettverket. Vi monitorerer trafikken og kan deretter klassifisere det som er normal trafikk. Etter baseline godkjennelse kan vi alarmere på unormal trafikk. Den virtuelle segmenteringen gjør det mulig å redusere  påvirkningen av et angrep og gjør detekteringen raskere.

Sørg for at det kun er rett kommunikasjon  

cyber security

Det er lettere sagt enn gjort å detektere om det er riktig trafikk. Opshield har innebygd inspeksjon helt ned på kommandonivå og forstår protokoller som OPC, Profinet, Modbus etc. På denne måten kan OpShield avgøre hvilke systemer som har lov å snakke sammen og via hvilken protokoll. 

Kontinuerlige oppdateringer 

cyber security

For å kunne sikre at OpShield oppdager alle nye sikkerhetstrusler blir den jevnlig oppdatert med nye "sikkerhetssignaturer". Selskapet bak Opshield hjelper i dag store kunder som Shell med å sikre alt kritisk utstyr.

Veien til et sikkert anlegg

cyber security

Vi anbefaler følgende steg på veien for å implemente OpShield:


Fase 1: Først blir forskjellen mellom IT og OT forklart og deretter utføres en analyse av kritisk utstyr. Du mottar deretter en rapport, som inneholder våre anbefalinger samt generelt opplæringsmateriale for sikkerhet på OT nivå.

Fase 2: Novotek kommer og installerer den første OpShield boksen slik, at vi kan analysere deres nettverk og bygger en baseline.

Fase 3: Etter et par uker kommer vi tilbake og går gjennom nettverksanalysens resultater og den samlede baseline. Med dette som fundament hjelper vi dere med å installere en komplett OpShield løsning slik at det oppnås helt nytt sikkerhetsnivå i deres anlegg.

Nedlastinger

OpShield: Purpose-built Security for Industrial Environments

As production systems become more interconnected, the exposure to network-based cyber incidents increases, putting production, reputation, and ultimately profits at risk.

An Executive Guide to Cyber Security for Operational Technology

Securing critical assets in a digitally connected world.

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet under, eller ring oss på tlf: 33165800.

Jeg godkjenner herved Novoteks personopplysninger