Kontakt oss

Snakk med en spesialist

Jeg godkjenner herved Novoteks personopplysninger

HMI/SCADA for næringsmiddel

Novotek har levert HMI/SCADA-løsninger basert på iFIX til næringsmiddel i alle våre land siden slutten på 80-tallet.

HMI/SCADA-løsninger for fremtiden

Styre- og overvåkningssystemer for næringsmiddelindustrien har egne utfordringer på grunn av det regulerte miljøet bransjen opererer i. Siden slutten på 80-tallet har Novotek levert en løsning for dette basert på den kraftige fleksibiliteten i Proficy HMI/SCADA iFIX som vi baserer våre løsninger på. Etter nesten 30 år leverer vi fortsatt topp moderne HMI/SCADA-systemer med det det siste fra HMI-design og alarmkonfigurasjon.

 

Lær mer om HMI/SCADA

Innovative og fleksible operatørmiljøer

Brukermiljøet i Proficy iFix har nesten uendelige muligheter. Det kan naturligvis brukes som tykk klient (iClient) eller tynnklient (iClient TS) på en PC, men har alle de nye mulighetene knyttet til nettklienter i alle nettlesere (Webspace) samt apper for Apple og Android (Proficy SCADA). Det nyeste er muligheten til å bruke en modellbasert visning av utstyr og KPI’er (Proficy Mobile). For rask implementering leveres komplett bilde- og objektstruktur hvor ting som flere skjermer og faceplates for alle vanlige objekter, som pumper, ventiler, regulatorer og vifter etc. er klare til bruk. Men fortsatt er en av de viktigste funksjonene muligheten til å gjøre endringer underveis for alle deler av installasjonen uten å måtte koble fra. Proficy iFIX har også alle nødvendige muligheter for redundans.

Revisjonsspor og arbeidsflytadministrasjon

Over tid har matindustrien fått stadig flere regler og bestemmelser, og kravene nærmer seg de samme som i legemiddelindustrien. Disse kravene overholder iFIX takket være sin omfattende funksjonalitet for «Audit trail» som sikrer at alle endringer, registreringer og verdier kan loggføres, dokumenteres og identifiseres. Dette kan gjøres på alle nivåer i systemet, fra individuelle informasjonstagger til komplette klienter. For bedre brukervennlighet har også GE utviklet funksjonalitet for Workflow Execution hvor vilkårlig arbeidsflyt kan utformes slik at de utløses av alle typer hendelser, og dokumentasjonen av all arbeidsflyt har blitt gjort enda enklere med full sporbarhet.

Allsidig kommunikasjon

Våre løsninger er basert på Proficy iFIX, ett av de vanligste HMI/SCADA-systemene innenfor næringsmiddelindustrien. En av de viktigste funksjonene i et slikt system er muligheten til å kommunisere med en rekke utstyr og systemer. Vi har flere tusen drivere i våre kataloger. Disse inkluderer naturligvis alle de vanligste utstyrsprodusentene, men også en rekke drivere for eldre utstyr som fortsatt er i bruk i mange deler av matindustrien. I tillegg har vi muligheten til å koble til systemer for laboratorietester og lignende.

Alarmhåndtering for flere formfaktorer

Proficy iFIX har ett av de beste og mest avanserte alarmsystemene i HMI/SCADA-verdenen hvor alarmer samles inn, lagres og presenteres med tidsstempel og sporbarhet. Alarmer kan grupperes, prioriteres, arkiveres og videresendes til alle typer enheter. Novotek har moduler for avansert alarmadministrasjon via e-post, SMS, telefon, internett og apper til smarttelefoner. Du kan også godkjenne alarmer og til og med styre anlegget etter prinsipper om sanntids driftsstyring hvor hver bruker skal kunne arbeide på den plattformen de foretrekker. Novotek har også moduler for analyser og rapporter av alarmer for bedre og raskere alarmadministrasjon.

Datalogging for å ta vare på historikken

En annen viktig del av alle HMI/SCADA-løsninger, er oppbevaring av historiske data og trender. Proficy-familien har et stort utvalg funksjoner for dette, og hvis du har begrenset behov, finner du alle funksjoner du trenger for logging av mengder, nivåer, trykk, temperaturer og energi i Proficy iFIX. Hvis du trenger mer, eller har en større installasjon, kan du velge Proficy Historian som kan ta seg av langt flere signaler. I begge tilfeller gjøres lagring og innhenting av data ekstremt effektivt og raskt. I tillegg får du sikkerhet mot databehandling og korrupte data og muligheten til å ha audit trail. Når dataene er lagret, kan de enkelt integreres tilbake til HMI-løsninger som trender eller tabeller basert på rådata, minimum eller maksimum, eller noen av de andre seks måtene å hente inn data fra historikk på. Novotek har ett av de beste trendverktøyene for avanserte brukere og også funksjoner for avspilling av hendelsessekvenser basert på lagret data.

Intuitiv rapportering for partier og produksjon

Rapportering er også en viktig funksjon i alle HMI/SCADA-systemer innenfor næringsmiddel. Novotek har levert rapportering på mange måter i årenes løp, men i det siste har vi laget en standardisert løsning basert på Microsoft Reporting Services. Det er mange måter å presentere dataene på, og vi har en portal hvis du ønsker å integrere rapportene i løsningen din. Du kan også hente inn dataene og overføre dem til ditt foretrukne verktøy for dataanalyse, for eksempel Qlikview eller Excel, basert på hva du foretrekker.

Integrering med andre systemer

Alle firmaer har behov for andre systemer, for eksempel vedlikeholdssystemer, lab. systemer, SD-anlegg, overvåkningskameraer og lignende. Alle disse systemene kan integreres i HMI/SCADA-systemet for enklere tilgang eller for å starte aktiviteter i andre systemer. Dette er mulig siden Proficy iFIX har mange funksjoner for integrering og innebygging som gir muligheter for sømløs integrering med andre systemer.

Nedlastinger

Brochure - GE: Decrease your HMI/SCADA risk

Decrease your HMI/SCADA risk. Key steps to minimize unplanned downtime and protect your organization.

Customer Story - Grycksbo Paper

Grycksbo have been working with information systems for several decades since it is vital for their process to have a history of what have been produced, but also be able to see trends of the data.

Product Sheet - Proficy HMI/SCADA – iFIX 6.1

Building on a track record of success and continual enhancements, the latest release of Proficy HMI/SCADA - iFIX is here and takes HMI/SCADA to the next level!

Handbook - The High Performance HMI Handbook

The High Performance HMI Handbook is the first and only comprehensive book containing the best-practice principles for assessing, designing, and implementing proper process control Human-Machine Interfaces (HMIs).

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet under, eller ring oss på tlf: 33165800.

Jeg godkjenner herved Novoteks personopplysninger