Kontakt oss

Snakk med en spesialist

Jeg godkjenner herved Novoteks personopplysninger

Driftskontroll for VA

Novotek har levert HMI/SCADA-løsninger basert på iFIX til vann og avløpsanlegg i alle våre land siden sent på 80-tallet.

HMI/SCADA - løsning bygd for fremtiden

hmi scada water

Driftskontrollsystemer for vann og avløp har spesielle utfordringer på grunn av geografi og de alvorlige følgende det får hvis de slutter å fungere. Siden sent på 80-tallet har Novotek levert en VA-løsning basert på fleksibiliteten i driftskontrollsystemet iFIX. Etter nesten 30 år leverer vi fortsatt «state of the art» HMI/SCADA-system med det nyeste fra HMI-design og alarmhåndtering.

Lær mer om HMI/SCADA

Innovative og fleksible operatørmiljø

Brukermiljøet i Proficy iFix har nesten uendelige muligheter. Det kan naturligvis brukes som tykk klient (iClient) eller tynnklient (iClient TS) på en PC, men har alle de nye mulighetene knyttet til nettklienter i alle nettlesere (Webspace) samt apper for Apple og Android (Proficy SCADA). Det nyeste er muligheten til å bruke en modellbasert visning av utstyr og KPI’er (Proficy Mobile). For rask implementering leveres komplett bilde- og objektstruktur i vår Waterpack, hvor ting som flere skjermer og faceplates for alle vanlige objekter, som pumper, ventiler, regulatorer og vifter etc. er klare til bruk. Men fortsatt er en av de viktigste funksjonene muligheten til å gjøre endringer underveis for alle deler av installasjonen uten å måtte kjøre systemet ned. Proficy iFIX har alle nødvendige muligheter for redundans.

Allsidig kommunikasjon

Vår løsning er basert på Proficy iFIX, ett av verdens mest utbredte HMI/SCADA-system innenfor vann og avløp. En av de viktigste funksjonene i et slikt system er muligheten til å kommunisere med en rekke utstyr og systemer. Vi har bokstavelig talt flere tusen drivere i våre kataloger, og flere som er spesialiserte for vann- og avløpssegmentet. For eksempel har vi oppringt kommunikasjon med pumpestasjoner, høydebasseng etc. Vi har også standard kommunikasjonsdrivere for de fleste vanlige produsenter av pumpestasjonsutstyr, for eksempel ABB OP45, Flygt AquaCom (MACTEC), Swedmeter og mange andre.

Alarmhåndtering for flere formfaktorer

Proficy iFIX har ett av de beste og mest avanserte alarmsystemene i HMI/SCADA-verdenen hvor alarmer fra sentral så vel som eksternt utstyr som pumpestasjoner etc. samles, lagres og vises. Alarmer kan grupperes, prioriteres, arkiveres og videresendes til alle typer enheter. Novotek har moduler for avansert alarmdistribusjon via e-post, SMS, telefon, internett og apper til smarttelefoner og nettbrett. Du kan også godkjenne alarmer og til og med styre anlegget etter prinsipper om sanntids driftsstyring hvor hver bruker skal kunne arbeide på den plattformen de foretrekker. Novotek har også moduler for analyse og rapportering av alarmer for raskere og bedre alarmhåndtering.

Tar vare på historikken

En annen viktig del av alle HMI/SCADA-løsninger for vann og avløp, er historikk og trending. Proficy familien har alle de nødvendige funksjoner for dette, og hvis du har begrenset behov, finner du alle funksjoner du trenger for logging av mengde, nivåer, trykk, temperaturer og energi i Proficy iFIX. Hvis du har andre behov, eller en større installasjon, kan du velge Proficy Historian for å få muligheten til å håndtere enda flere signaler. I begge tilfeller gjøres lagring og innhenting av data ekstremt raskt og effektivt. I tillegg får du sikkerhet mot databehandling og korrupte data. Når dataene er lagret, kan de enkelt integreres tilbake til HMI/SCADA-løsningen som trender eller tabeller basert på rådata, minimum eller maksimum, eller noen av de andre seks måtene å hente inn data fra historikk på. Novotek har ett av de beste trendverktøyene for avanserte brukere og også funksjoner for avspilling av hendelsessekvenser basert på historikkdata.

Intuitiv rapportering for alle behov

Rapportering er også en kritisk funksjon i alle driftskontrollsystemer. Novotek har levert rapportering på mange måter i årenes løp, men i det siste har vi laget en standardisert løsning basert på Microsoft Reporting Services. Løsningen inneholder et sett med ferdige standardrapporter for VA. Den har en portal hvor rapportene genereres og hvor det er enkelt å endre tidsintervaller og oppløsning. Novoteks rapporteringsløsning kalles Report Plus og hjelper deg med vedlikeholdet av rapporter og distribusjon av disse til personer i din organisasjon.

Integrering med andre systemer

Alle vann- og avløpsanlegg har behov for andre systemer, for eksempel vedlikeholdssystemer, labsystemer, SD-anlegg, overvåkningskameraer og lignende. Alle disse systemene kan også integreres inn i driftskontrollsystemet for enklere tilgang eller for å starte aktiviteter i andre systemer. Dette er mulig siden Proficy iFIX har mange funksjoner for integrasjon som gir muligheter for sømløs integrering med andre systemer.

Cybersikkerhet og SCADA

Siden vann er en av de viktigste infrastrukturene i vårt samfunn, er det viktig å sikre at ingen uautoriserte personer får tilgang. Derfor beskyttes alle deler av Proficy iFIX med sterk kryptering i henhold til regler i EU og USA. Brukerautentiseringen kan integreres med din vanlige Active Directory, og du kan også bruke brukergrupper og tilgangsnivåer på alle deler av Proficy iFIX-systemet. Siden sikkerhet i all essensiell infrastruktur er en voksende bekymring, har GE brukt mye energi på å sikre alle sine produkter – og det vil de også gjøre i fremtiden.

Nedlastinger

Brochure - WMS Reporting with ReportPlus

The ReportPlus reporting module is a product that enables the easy monitoring of the regulations and key ratios that exist in today's water and sewage systems.

Customer Story - Herning Vand

”Big Data” has become a buzzword and everyone agrees that it is worthwhile to explore the large volumes of data. Herning Vand has invested in an advanced calculator that can help to interpret their process data and already in the first project they came across particularly valuable knowledge.

Product Sheet - Proficy HMI/SCADA – iFIX 6.1

Improve operational productivity by driving decision support with High Performance visualization.

White paper - Alarm Response Management by GE

At best, too many alarms can be a nuisance and deter productivity. But uncommon alarms requiring the correct emergency response can be dangerous, and even detrimental to your organization and customers.

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet under, eller ring oss på tlf: 33165800.

Jeg godkjenner herved Novoteks personopplysninger