Kontakt oss

Snakk med en spesialist

Jeg godkjenner herved Novoteks personopplysninger

High Performance HMI for et bedre operatørmiljø

Novotek kan hjelpe deg med å implementere High Performance HMI-prinsipper i din HMI/SCADA-løsning

Hva er High Performance HMI?

De siste 30 årene har HMI/SCADA utviklet seg fra mekaniske vegger til skjermer med høy oppløsning, ekstrem kontrast og skarpe farger, og samtidig har det kommet kraftige HMI designverktøy for å emulere 3D, animasjoner, skygger og alt annet fra spillindustrien.
Bakgrunnen for utvikling av en egen strategi for High Performance HMI var at spillutseendet ikke gir deg det riktige miljøet for rask respons på endringer i prosessen. Under finner du forklaringer på hva High Performance HMI er, hva det kan gjøre og hvilke resultater det gir.


Lær mer om HMI/SCADA

Resultater før og etter


Når du ser på eksempelet til høyere ser du forskjellen mellom et "normalt" HMI og et som bruker prinsippene for High Performance HMI. Hovedprinsippet er at ting som er som de skal være, aldri skal skille seg ut, så standard grønn farge på en pumpe som kjører, er feil. De myke fargene skal vise statusen, men uten å tiltrekke seg oppmerksomhet. Det samme gjelder skjemaene som viser "hvordan alt er koblet sammen" som i mange tilfeller er basert på en ingeniørs perspektiv istedenfor en operatørs. Alt for å unngå at bildene blir rotete og vanskelige å lese.

Operatørskjermene skal designes for operatøren, ikke for andre som er interesserte i å forstå prosessen. Et annet punkt som er vanlig i dag, er å bruke tekst og tall for å vise data og forklare ting. De fleste av disse bør overføres til grafiske objekter som det er mer effektivt å lese, bare se på forskjellen mellom en digital og en analog klokke. Du kan lese den analoge uten egentlig å studere den.

Vise verdier og trender

En av de viktigste delene i alle HMI/sacada systemer er verdien for ulike parametre, spesielt når ting begynner å gå galt. Muligheten til å se hva som skjer og ta avgjørelser handler om å lage en oversikt som operatøren kan tolke så raskt som mulig. Derfor, som forklart tidligere – analogt er den beste løsningen. Men å bare presentere tall med analoge målere vil ikke løse alt, poenget er å levere så mye innhold som mulig. En viktig del av dette er å vise trender så ofte som mulig. Det forteller deg hvor vi har vært og hvor vi skal, og hvor raskt vi er i endring. Sammen med kontekst om hvilke verdier som er gode og dårlige får alle god oversikt i løpet av brøkdelen av et sekund.

Struktur og hierarki

Det er viktig at design og farger er myke og at bildet inneholder riktig kontekst. Minst like viktig er at HMI/SCADA systemets hierarki er strukturert og gjennomtenkt. Det bør være en navigasjonsstrategi som er enkel å forstå og som er felles for hele systemet. Antall nivåer kan naturligvis forandre seg, men innholdet i hvert nivå bør være av samme type og med samme detaljgrad.

Vurdere ditt HMI

Hvor langt har du kommet med ditt HMI/SCADA system? Når man begynner å implementere prinsippene bak High Performance HMI, bruker man karakterer fra lavest, "F", til høyest, "A". Kriteriene for å få bedre karakter, kan være omfattende, men det triste er at mange ikke engang klarer å få en "E" med følgende kriterier:

· Det må være enkelt for operatører å holde oversikt over prosessen under normale forhold.
· Operatører skal ha tillit til at de effektivt kan overvåke avvik og uønskede forhold for prosessen.
· Ved avvik eller uønskede forhold, skal operatøren kunne holde oversikt over prosessen kun ved bruk av systemet. Man skal ikke trenge å se på flere skjermer, lese loggbøker, prosedyrehåndbøker og lignende.

Ved bruk av de grunnleggende reglene for High Performance HMI vil du komme lenger i denne prosessen, og du vil få resultater.

 

Noen resultater fra å bruke prinsipper for HMI med høy ytelse

Du kan oppnå fantastiske resultater, og som du ser er gevinstene store. En femdobling i avdekking av problemer før alarmer utløses er helt fantastisk! Disse dataene er basert på ekte kundeopplevelser, og som du ser har endringen ført til ikke bare kortere responstid, men også reduksjon i tiden som brukes på å løse problemet.

Avdekke unormale situasjoner før alarmer utløses = en femdobling

Suksessrate i håndtering av unormale situasjoner = 37 % over normalt

Tid for fullføring av oppgaver ved unormale situasjoner = 41 % reduksjon

Støtter handlinger for å veilede operatører

I mange tilfeller er det prosedyrer som må følges i både oppstart- og stoppsituasjoner og i uønskede situasjoner. Disse er mange ganger plassert i mapper og må finnes før de kan brukes. Et viktig skritt på reisen til High Performance HMI er å støtte disse manuelle prosedyrene i så stor utstrekning som mulig. Med de nye verktøyene for prosedyrer og arbeidsflyt, kan disse integreres dirkete i HMI/SCADA systemet og du får et helintegrert miljø som du ikke kunne fått for noen år siden.

Nedlastinger

Brochure - GE: Decrease your HMI/SCADA risk

Decrease your HMI/SCADA risk. Key steps to minimize unplanned downtime and protect your organization.

Customer Story - Grycksbo Paper

Grycksbo have been working with information systems for several decades since it is vital for their process to have a history of what have been produced, but also be able to see trends of the data.

Product Sheet - Proficy HMI/SCADA – iFIX 6.1

Building on a track record of success and continual enhancements, the latest release of Proficy HMI/SCADA - iFIX is here and takes HMI/SCADA to the next level!

Handbook - The High Performance HMI Handbook

The High Performance HMI Handbook is the first and only comprehensive book containing the best-practice principles for assessing, designing, and implementing proper process control Human-Machine Interfaces (HMIs).

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet under, eller ring oss på tlf: 33165800.

Jeg godkjenner herved Novoteks personopplysninger