Kontakt oss

Snakk med en spesialist

Jeg godkjenner herved Novoteks personopplysninger

Beskrivelser og forklaringer av IoT, IIoT og Industri 4.0

Hva er Internet of Things (IoT), Industrial Internet of Things (IIoT), Industry 4.0, Industrial Internet og hvordan de er koblet til?

Begrepet «The Internet of things» oppstod i begynnelsen av 2000 da internett virkelig eksploderte og mange prøvde å se hva neste skritt var etter det opprinnelige internettet. Tanken var at etter en periode ville kostnadene for tilkobling og maskinvare nå et nivå der alle ville være i stand til å koble til. Vi er nesten der nå med lave kostnader for 4G og gratis Wi-Fi på mange steder. Og ikke for å snakke om kostnadene for hardware som fortsetter å følge den inverse Moores lov. Ut av dette har flere og flere diskusjoner oppstått om hvordan vi kan bruke dette til å få mer effektivitet. Når mange selskaper begynte å søke etter mer produktivitet etter den økonomiske krisen i 2008, startet denne prosessen å akselerere. Produktiviteten har faktisk i løpet av de siste årene bremset betraktelig ned, store selskaper som GE har forsøkt å finne en vei videre, og i GE’s tilfelle har de bestemt seg for å bli ledende i den nye digitale industrien. Det handler om å få ut verdien av IoT og digitalisering. I de følgende avsnitt vil du finne forklaring på hvordan alle disse begrepene du har hørt ble utviklet og hvordan de henger sammen.

Internet of Things (IoT) og Industrial Internet of Things (IIoT)


IoT som beskrevet ovenfor var først bare en mental ide, men som på slutten av 2000-tallet ble til virkelighet. Allerede i 2010 hadde vi flere tilkoblede enheter enn mennesker med totalt 10 milliarder enheter. Den første bølgen av IoT var faktisk mer en «rebranding» av ekstern tilkobling enn måten å tenke nytt på. IoT er noe mer enn bare å koble, det er en måte å tenke forretningsmodeller på og i konseptet ligger en dynamikk der enhetene ikke bare snakker til brukerne, men også til andre enheter. I dette nettverket skapes nye tjenester og forretningsmuligheter som forvandler den gamle tiden med å kjøpe til over til det å tegne abonnementer. «The Industrial Internet of Things (IIoT) var et begrep som ble bygget i USA av en rekke store selskaper, en av dem er GE. Det var for å skille mellom den mer forbrukerfokusert IoT og den mer industrielle typen av B2B applikasjoner. Verdien av denne B2B typen vil sannsynligvis være mye høyere enn den forbruker fokuserte.

Les mer på Wikipedia om «The Internett of things >>

The Industrial Internet og the Industy 4.0

industry 4.0

«The Industrial Internet» ble oppfunnet av GE sammen med noen andre store amerikanske selskap som hadde som mål å prøve å lage en digital strategi for de neste 20 årene.

Samtidig startet Siemens sammen med noen tyske selskaper og den tyske regjeringen initiativet Industry 4.0 med mer eller mindre det samme fokus, men med et mer europeisk perspektiv og fokus mot produksjon.

Det grunnleggende målet i begge tilfeller er å samle data effektivt, gjøre analyser og deretter sende dette tilbake til brukerne som beslutningsstøtte. The Industrial Internet er mer utstyr og «flåte» fokusert enn Industry 4.0 som har en mer fokus på helhetlig dataflyt i et anlegg. Begrepet Industry 4.0 kommer fra de klassiske tre generasjoner av den industrielle revolusjon. Men generelt er både om data og bruk av disse dataene.

Hvilke verdier vil IoT gi?

Verdiene dette vil være i stand til å gi til deg som bruker vil komme i mange former, men det viktigste aspektet er mobiliteten. Evnen til å se, analysere og agere på data uansett når og hvor du er nøkkelen. Verdien i bare dette alene har blitt anslått til å gi flere milliarder dollar per år i mange bransjer. Det neste trinnet er å bruke alle disse dataene og se mønstre mellom maskiner, mennesker og systemer, og gi beslutningsstøtte om hva som kan gjøres for å hente ut enda større gevinster. Dette er mange tilfeller kalt Big Data, men i dette begrepet er også andre ting inkludert. Et eksempel kan være tog som kjører på et bestemt spor der du kan fortelle lokføreren hvordan han skal mest mulig energieffektivt. Deling av informasjon er nøkkelen for å nå neste nivå. I det neste nivået vil systemer og utstyr selv starte og gjør nødvendige endringer. Maskinen fores med data for beslutningsstøtte og tar selv valget uten at du blir en del av loopen. Det finnes mange slike applikasjoner. Et eksempel kan være en vaskemaskin tilkoblet en energileverandør, der maskinen selv kan identifisere hvilket tidspunkt det er mest kostnadseffektivt å starte basert på effektbelastning og strømpris.

IOT 

Les mer om IoT for industri, prosess og bygg her >>

Les mer om IoT for produsenter av utstyr, flåteeiere og OEM her >>

Les mer om IoT for bygg >>

Les mer om Cyber Security for produksjons- og prosessnettverk her >>

Nedlastinger

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet under, eller ring oss på tlf: 33165800.

Jeg godkjenner herved Novoteks personopplysninger