Kontakt oss

Snakk med en spesialist

Jeg godkjenner herved Novoteks personopplysninger

Overall Equipment Effectiveness

Få muligheten til å se og kontrollere dine maskiners resultater og effektivitet.

 

Din mulighet til å få oversikt over effektiviteten

Get better and faster feedback on your performance through OEE

Stoler du på manuell informasjon og ERP-data for å beregne din maskineffektivitet? Da kan du få raskere og mer nøyaktige resultater ved å bruke et mer automatisert OEE-system.

Mange ganger er utfordringen å finne det riktige systemet og den riktige måten å integrere det i bedriften din på. Novotek har implementert Proficy OEE-løsninger i over 15 år.

Proficy tilbyr ikke bare OEE, men også integrert kvalitetshåndtering, og løsningen er basert på den moderne teknologien Predix fra GE.

Hva kan oppnås med et Proficy OEE-system?

Get better cost calculations, lower energy consumption and better and more robust plans

Den mest naturlige tingen er at du kan produsere mer med de samme maskinene, men det er langt fra alt du kan oppnå. Å kunne se effekten som dårlig kvalitet har, og å sikre at ønsket linjehastighet opprettholdes er andre naturlige deler av OEE. Du kan også legge til en rekke ting, for eksempel mer nøyaktig kostnadsberegning, bedre planlegging og lavere strømforbruk. Du får muligheten og kunnskapen til å ta tak i utfordringene dine.

Noen virkelige resultater fra bruk av Proficy OEE

Lower costs, less waste and better yield

 

Det mest overbevisende er ikke salgsargumentene eller de fine presentasjonene, men resultatene fra virkelige kunder. Novotek har installert over 100 Proficy OEE-løsninger, og resultatene er gode. Her er noen eksempler:

5% Kostnadsreduksjon
2% Reduksjon i kvalitetsproblemer
3% Avfallsreduksjon
2,75% Høyere produksjon
3% Høyere fortjeneste 

Operatørvisningen i Proficy OEE

Intuitive user interface for easier entry of faults and reasons for the operators

Brukervennlighet er en nøkkelfaktor for en vellykket implementering av OEE. Proficy OEE har et moderne og ekstremt brukervennlig grensesnitt hvor operatøren kan starte produksjonsordre, angi årsak til stopp eller vrak. Alle deler av klienten presenterer sanntidsdata til operatøren slik at alle vet status for maskiner, linjer eller hele anlegg. Naturligvis kan disse KPIene vises og farges avhengig av målene dine.

Adiministrasjonsvisning for linje eller anlegg i Proficy OEE

Great overview and reports for line managers and production management

Selv om det er interessant med sanntidsverdier for alle KPIer, er det behov for å gå tilbake og analysere dataene også. Bakenforliggende årsaker bør finnes via enkel detaljert informasjon og interaktive analyser. Ved å fokusere på de vanligste problemene, maksimeres avkastningen, og LEAN-tiltakene gir bedre resultater. Proficy OEE leveres med et sett standardrapporter som passer for de fleste brukere og gir detaljert visning av dagens status og statusen tidligere. Disse standardrapportene kan naturligvis brukes som maler for individuelle behov.

Nedlastinger

En rask innføring i OEE

En rask innføring i OEE
• OEE er et nøkkeltall som forteller deg hvor godt du utnytter ditt produksjonsutstyr.
• OEE gir deg mulighet til å effektivisere din produksjon.
• OEE integreres godt i TPM og Lean Manufacturing

Produser mer optimalt og kostnadseffektivt

Produser mer optimalt og kostnadseffektivt med OEE-løsning fra Novotek

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet under, eller ring oss på tlf: 33165800.

Jeg godkjenner herved Novoteks personopplysninger