Kontakt oss

Snakk med en spesialist

Jeg godkjenner herved Novoteks personopplysninger

Overall Equipment Effectiveness

Få realtime OEE-overvåkning med Proficy Efficiency!

 

Få oversikt over effektiviteten, analyser og gjør kontinuerlige forbedringer!

Stoler du på manuell papirregistrering for å beregne din maskineffektivitet? Da kan du få raskere og mer nøyaktige resultater ved å bruke et mer automatisert OEE-system. Mange ganger er utfordringen å finne det riktige systemet og den riktige måten å implementere det i bedriften på. Novotek har implementert OEE-løsninger i over 15 år.

Proficy Efficiency fra GE Digital tilbyr ikke bare OEE, men kan også integrere kvalitetshåndtering og andre moduler fra GE's MES løsning; Proficy Plant Applications.

Hva kan oppnås med Proficy Efficiency?

Get better cost calculations, lower energy consumption and better and more robust plans

Det å produsere mer med de samme maskinene er opplagt, men det er langt fra alt du kan oppnå. Å kunne se effekten som dårlig kvalitet har, og å sikre at ønsket maskin-/linjehastighet opprettholdes er andre naturlige deler av OEE. Du kan også legge til en rekke ting, som for eksempel mer nøyaktig kostnadsberegning, bedre planlegging og lavere strømforbruk etc.

Proficy Efficiency gir deg god oversikt over hvor "skoen trykker" og er et godt verktøy som hjelper deg med å prioritere de tiltakene som har mest å si.

Noen virkelige resultater fra bruk av Proficy OEE

Lower costs, less waste and better yield

 

Det mest overbevisende er ikke salgsargumentene eller de fine presentasjonene, men resultatene fra virkelige kunder. Novotek har installert over 100 Proficy OEE-løsninger, og resultatene er gode. Her er noen eksempler:

5% Kostnadsreduksjon
2% Reduksjon i kvalitetsproblemer
3% Avfallsreduksjon
2,75% Høyere produksjon
3% Høyere fortjeneste 

Operatørvisningen i Proficy OEE

 

Tidlig innvolvering av operatører og brukervennlighet er viktige nøkkelfaktorer for en vellykket implementering av OEE. Proficy Efficiency er basert på et moderne og brukervennlig HTML-5 basert webklient. Her kan operatøren starte og følge en produksjonsordre, angi årsak til stopp eller vrak og få realtime oversikt over OEE. Alle deler av klienten presenterer sanntidsdata til operatøren slik at alle vet status for maskiner, linjer eller hele anlegg. Naturligvis kan disse KPI'ene vises og farges avhengig av målene dine.

Analyse og rapportering

  

Selv om det er interessant med sanntidsverdier for alle KPIer, er det viktig å kunne gå tilbake og analysere historikken. Bakenforliggende årsaker bør enkelt finnes tilgjengelig. Hva har de største årsakene til stopp vært, hvilket produkter eller ordre har skapt mest trøbbel etc. Med Proficy Efficency's interaktive drilldown anlayse får du  raskt disse svarene.

Proficy Efficency leveres med et sett standardrapporter. Egne dashbords kan også lages.

Nedlastinger

En rask innføring i OEE

En rask innføring i OEE
• OEE er et nøkkeltall som forteller deg hvor godt du utnytter ditt produksjonsutstyr.
• OEE gir deg mulighet til å effektivisere din produksjon.
• OEE integreres godt i TPM og Lean Manufacturing

Produser mer optimalt og kostnadseffektivt

Produser mer optimalt og kostnadseffektivt med OEE-løsning fra Novotek

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet under, eller ring oss på tlf: 33165800.

Jeg godkjenner herved Novoteks personopplysninger