Gode verktøy for datafangst, rapportering, trend og analyse er nøkkelen til en mer kostnadseffektiv og optimal produksjon!

       Rask og enkel tilgang på produksjonsdata er viktig for alle produksjonbedrifter når viktige beslutninger skal tas.

Novotek leverer en komplett løsning som bl.a. gir følgende fordeler:

• Bedre innsikt i prosess og produksjon
• Bedre beslutninger basert på fersk informasjon
• Tidsbesparende ved å unngå manuell registrering
• Redusert nedtid, bedre kvalitet og høyere ytelse
• En mer optimal og kostnadseffektiv produksjon

Løsningen er bygd opp rundt komponenter fra verdensledende aktører som GE Automation og Kepware og satt sammen for å dekke flere brukergruppers behov for informasjon.

DATAFANGST
• Proficy Historian prosessdatabase
• KEPServerEX OPC Server plattform

TREND OG ANALYSE
• Excel Add-in for enkel Add-hoc analyse
• Proficy Historian Analysis for trendanalyse
• Proficy Troubleshooter for mer avansert analyse

OPTIMALISERING
• Proficy Cause+ for online optimalisering

RAPPORTERING
• Report Plus for enkel tilgang på relevante rapporter

Løsningen er svært skalerbar og kan tilpasses både
små og store bedrifter.