GE har nå sluppet Service Pack 3 (SP3) til GE Historian 7.0.

Her er noen av nyhetene:

- Forenklet installasjon (Single Server install)
- Mulig å flytte favoritter i trendklienten
- Støtte for UAA/LDAP i sikkerhetssystemet
- Felles lisenshåndtering

Med den nye "Single Server Install" gjøres installasjonen nå svært raskt og effektivt! 

Med Historian 7.0 SP3 har man nå mulighet for å dele favoritter fra en Historian til en annen med hjelp av export/import funksjonalitet som finnes i denmedfølgende Web Trend klienten. Den eksporerte filen er en JSON fil som kan modifieres via en ekstern applikasjon som Notpad eller lignende. Når importen er gjort må taggene finnes i Historian før favorittene kan benyttes. Med Historian 7.0 SP3 har vi kombinert UAA/LDAP sikkerhetsmodellen med Historian's sikkerhet for å få en strukturert brukerpplevelse i Web Admin og Web Trend klienten

Med SP3 kommer Historian med 10 data stores og SCADA buffer. Dette er en oppgradering fra tidligere versjoner der det fun var 5 data stores for Historian Standard og 1 for "Historian for SCADA". Historian for Scada heter nå Historian Essential.

Den nye Web Trend klienten er helt HTML5 basert og krever derfor ikke noen installasion og kan kjøres i hvilken HTML5 kompatibel webbrowserlsom helst.
I SP2 introduserte vi muligheten til å lage egne favoritter. Favorittene legger seg i navigationstredet til venstere. Favorittene inneholder informasjon om tider, penner, farger, filter, tagger i Historian m.m. I og med SP3 kan man nå ekportere favorittene. De ekporterte favorittene kan senere sendes til en bruker via E-mail däer den kan benytte favorittene.
Web Trend klienten er tilgjengelig for Historian Standard og Historian.

  

Bildene er fra Web Trend Klienten og Web Adm.