Vi har gleden av å informere om release av KEPServerEX® Version 6.3!

Den nye versjonen kommer med utvidet funksjonalitet (CRUDE og Automatic Tag Generation) for Configuration APITime Sync Functionality for drivere med EFM muligheter, og støtte for KEYENCE PLS'er med Keyence KV Ethernet driver.

Utvidet funksjonalitet for Configuration API
Siden utgivelsen av KEPServerEX versjon 6 i November i fjor, har Configuration API-funksjonen gjort det mulig for brukere å gjøre programmatiske prosjektendringer via tredjeparts applikasjoner. Med KEPServerEX versjon 6.3 er Configutration API'et oppdatert for å inkludere avanserte muligheter for "Remote bulk change capabilities", noe som bidrar til vesentlig raskere endringer på store prosjekter.

Time Sync Functionality
EFM Exporter er en avansert plug-in for KEPServerEX som gjør det mulig for brukerne å spørre EFM-enheter (Electronic Flow Measurement) for historiske data lagret på enheten. Tidsynkronisering er en viktig del av denne prosessen. Det gjør at brukerne kan tilbakestille tiden på enheten for å sikre at den samsvarer med systemtiden. Hvis dette ikke sjekkes, kan enhetstiden drifte betydelig fra systemtiden. Drivere i ver. 6.3 med EFM-funksjoner inkluderer nå et tidssynkroniseringsområde. Brukere kan angi en egendefinert grense for å sikre at ingen synkronisering oppstår, med mindre en bestemt avviksgrense overskrides. Versjon 6.3 inneholder også "OnPoll", som gjør det mulig for brukere å konfigurere tidssynkronisering kun etter en EFM-Poll.

Keyence KV Ethernet driver
I den nye versjonen er det støtte for KEYENCE PLS'er med Keyence KV Ethernet driver. Disse PLS'ene er spesielt utbredt i Japan.

For mer detaljert informasjon om den nye versjonen finner du her

Last ned en gratis demo her.