Novotek kjøper Kerrco Automation Limited og utvider virksomheten til å også omfatte Storbritannia og Irland. Kerrco har i mange år jobbet med mange av de samme leverandørene og løsningene som Novotek og passer derfor perfekt inn i konsernet.

Kerrcos virksomhet foregår hovedsakelig i Storbritannia og Irland og har mange tilsvarende aktiviteter som Novotek. Kerrco vil derfor utvide Novotek-konsernet på en utmerket måte.


I tillegg er initiativene som Novotek jobber med innen IoT og Cyber Security, er også igangsatt av Kerrco. Med oppkjøpet vil tempoet i denne utviklingen øke. "IoT og digitalisering er områder som er i fokus i Storbritannia, og vi ser gode muligheter med Novoteks inntreden for å akselerere utviklingen på disse områdene," sa George Walker, administrerende direktør i Kerrco. George vil være i denne stillingen selv under Novotek’s ledelse og fortsette å utvikle virksomheten. George vil også være en del av konsernets ledergruppe.

Med oppkjøpet er Novotek-konsernet aktiv i det meste av Nordvest-Europa med et samlet marked som dekker over 100 millioner mennesker. Kerrco vil bli integrert i Novotek-konsernet i høst og som en del av dette vil navnet bli endret til Novotek UK & Ireland Ltd.

Link til orginal pressemelding her