Dokka Fastners som er en spesialprodusent av bolter der kravene til kvalitet og sikkerhet er ekstreme, velger ROB-EX planleggingssystem!

Boltene som produseres på fabrikken på Dokka brukes bl.a. i installasjoner innenfor vindmøller, olje & gass, kraner etc.


«ROB-EX vil gi oss bedre oversikt, større fleksibilitet og økt effektivitet i produksjonen» sier Yngve Hansebakken, produksjonsdirektør hos Dokka Fastners.

 

Systemet vil være integrert med bedriftens ERP-system og vil spare Dokka Fastners for mye tid rundt selve planleggingen. Systemet inneholder ulike strategier for planlegging og replanlegging ved uforutsette hendelser kan gjøres med et tastetrykk. Når planen endres ser planleggeren umiddelbart konsekvensene i forhold til forbruk av råvarer, belegning, leveringstider etc.

«Vi er stolte over at Dokka Fastners har valgt vår løsning for planlegging. Løsningen vil bidra til en mer optimal og kostnadseffektiv produksjon» sier Petter Bjerkeli, Salgssjef i Novotek.